Med et samlet risikobillede og styring opnår du strategiske og forretningsmæssige fordele

Vores finansielle og regulatoriske eksperter har en bred teknisk forståelse og branchekendskab samt internationale relationer og forståelse af myndighedernes rolle, så vi kan hjælpe vores kunder med at løse deres mange risiko- og compliance-mæssige udfordringer.

I FSA rådgiver vi banker, datacentraler, investeringsforeninger, kapitalforvaltere og almindelige virksomheder. Vi rådgiver om risikomodeller, risikoappetit, risikostrategier og compliance, ofte for at opnå forretningsmæssige mål. Vi tilbyder en bred vifte af finansielle services og hjælper dig med at forstå, måle og reducere risici samt identificere strategiske og forretningsmæssige muligheder.

Financial Services Advisory leverer rådgivning og ekspertviden til både private og offentlige virksomheder inden for følgende områder:

  • Compliance – Regulatoriske krav
  • Finansiel modellering og værdiansættelse
  • Systemudvælgelse og implementering.

Ønsker I at høre mere om vores ydelser, er I velkomne til at kontakte Mads Raahede, Hans Jørgen Andersen eller Henrik Hansen. Henrik er vores lokale mand i Aarhus, der har sin daglige gang på KPMG Aarhus kontoret.

Kontakt os

Følg os