I en verden, hvor linjen mellem forretning, natur og biodiversitet ofte er utydelig, har vi i KPMG for nyligt afholdt et webinar om netop dette emne og TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures) for at afdække vigtige indsigter, der kræver vores alles opmærksomhed. For professionelle i erhvervslivet, der ønsker at skabe en positiv indvirkning på planeten og samtidig styrke deres forretning, er disse indsigter et  håb og en vej til forandring.

Dette er nøgleindsigter fra vores webinar: Biodiversitet - sådan forbinder du TNFD til din forretningsstrategi.

Forståelse af natur og biodiversitet:

Naturen, der ofte betragtes som vores planets levende væv, omfatter samspillet mellem levende organismer og deres miljø, fra rige skove til store oceaner. Biodiversitet, på den anden side, er essensen af naturen - det er mangfoldigheden af arter ogmellem arter og i økosystemer. Denne skelnen er afgørende, da den hjælper os til at beskytte det indviklede netværk af liv på jorden.

Betydningen af biodiversitet hotspots:

Vores planets biodiversitet er ikke ligeligt fordelt. I stedet er den samlet i 36 hovedområder verden over, som kun udgør 2,5% af jordens overflade. Disse hotspots med rige og forskellig økosystemer, er hjemsted for mere end halvdelen af verdens endemiske arter. For eksempel huser det Andesbjergene,  et Biodiversity Hotspot, hvor [LL1] en sjettedel af alt planteliv på jorden befinder sig, og halvdelen af arterne findes ingen andre steder. Alligevel er disse regioner truet af menneskelig udvikling, skovrydning, olieudvinding og meget mere.

De fem hovedårsager til tab af biodiversitet:

Alt tab af biodiversitet stammer fra menneskelig aktivitet, drevet af ændringer i land- og havområder, overforbrug, klimaforandringer, forurening og introduktion af invasive arter. Disse fem faktorer understreger vores ansvar for at adressere problemerne hurtigst muligt.

Virksomheder og biodiversitet:

Virksomheder har magten til at skade eller hjælpe naturen. ACT-D Framework, der støttes af anerkendte organisationer, er en guide til, hvordan virksomheder kan handle ansvarligt:

  • Assess: Måle, værdisætte og prioritere påvirkninger på naturen.
  • Commit: Sætte transparente science-based targets.
  • Transform: Bidrage til systemtransformation og advokere for politiske ændringer.
  • Disclose: Spore og offentliggøre naturrelateret information.

Casestudier viser, hvordan virksomheder med succes anvender disse principper.

Naturens nødvendighed for erhvervslivet:

Over 50 % af verdens økonomiske produktion afhænger af naturen, men økosystemerne er gået tilbage med 47 %. TNFD, som er et markedsdrevet initiativ, forsøger at opbygge et rammeværktøj for risikostyring og offentliggørelse til at identificere, vurdere og håndtere naturrelaterede afhængigheder, påvirkninger, risici og muligheder. Det stræber efter at skabe konsistens på markedet.

TNFD som en pakke af værktøjer:

TNFD er formet efter TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) og tilbyder anbefalede oplysninger, vurdering af naturrelaterede problemer (LEAP), samtyderligere vejledning. Denne tilgang anerkender, at naturen varierer fra sted til sted, og giver virksomheder mulighed for at adressere deres unikke udfordringer. Kirin Holdings er et eksempel på et casestudie, der succesfuldt demonstrerer LEAP-tilgangen (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) til at håndtere naturrelaterede udfordringer.

TNFD lanceres den 18. september og markerer et afgørende forsøg på at harmonisere forretning og natur. Professionelle over hele verden kan slutte sig til denne bevægelse mod en mere bæredygtig fremtid.

Indsigterne fra vores webinar om natur, biodiversitet og TNFD understreger nødvendigheden for at virksomheder tager ansvar for deres handlinger. Ved at omfavne naturen og integrere den i deres strategier, kan virksomheder ikke blot mindske risici, men samtidig bidrage til at bevare vores planets dyrebare biodiversitet. Lad os ikke glemme, at de valg, vi træffer i dag, afgør det, som vi efterlader til fremtidige generationer.

Hvis du er nysgerrig efter at se hele webinaret Linking the TNFD to your business strategy, så se traileren nedenfor og scan QR-koden til sidst.

Flersproget post

Denne post er også tilgængelig på følgende sprog