2 mins read

I KPMG er vi glade for, at et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ambitiøs grøn skattereform. Den endelige aftaletekst sætter en god retning og er mere ambitiøs end flere af de tiltag, som har været nævnt i løbet af forhandlingsprocessen.

Visse elementer vil selvsagt stadig være til debat, herunder den reducerede afgift og omstillingsstøtten til virksomheder, der er CO2-tunge, blandt andet dem som benytter mineralogiske processer.
 

Aftalen i korte træk

Den primære del af aftalen er den nye CO2-afgift, som medfører en afgift på 750 kroner per ton udledt CO2. Dette gælder fra 2030, for de virksomheder, der ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

De virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, skal betale en afgift på 375 kroner per ton CO2. Det betyder, at de virksomheder, som er omfattet af begge aftaler, skal betale 1.125 kroner per ton CO2.

Afgiften indfases over tid, stigende fra 350 kroner i 2025, til de 750 kroner per ton i 2030. For de virksomheder, som er omfattet af kvoten, så starter prisen på 75 kroner per ton, og stiger med 60 kroner.

Aftalen betyder også, at der optages nye virksomhedstyper i kvotesystemet, herunder bestemte typer af elproduktion, Nordsøaktiviteter og olieraffinaderier, indenrigsflyvning, fiskeri og færgedrift.

Positivt med fokus på CO2-fangst -og lagring

En af de ting, som jeg ser som særligt vigtigt er det fortsatte fokus på CO2-fangst og -lagring. Der afsættes her ca. 3 milliarder kroner frem mod 2030 til et tilskud til fangst og lagring af CO2, med en forventning om en reduktion på 1,8 millioner ton CO2 i 2030.

Vi taler meget Net Zero, og nogle nævner, at fokus på CO2-fangst kan fjerne noget af incitamentet til at skifte til grønne teknologier hurtigt. Det kan der være en pointe i, og det vil helt generelt være en stor udfordring at skabe den rette balance i de tiltag, som bliver rullet ud.

Det er dog også sådan, at vi allerede har et højt CO2-niveau i atmosfæren målt i parts per million (PPM). Faktisk er det så højt, at vi skal mange hundredetusinde år tilbage, før vi igen kan finde så høje værdier. Klimaet forandrer sig hele tiden, men de store forandringer sætter langsomt ind. Derfor kan man antage, at vi endnu ikke har set de værste effekter af vores udledning.

Vi må desuden belave os på, at det ikke er nok med Net Zero. Det er et første skridt. Der skal også tages CO2 ud af atmosfæren, så vi ender i negativ emission på et tidspunkt. Derfor er udviklingen og indfasningen af CO2 fangst nødvendig. Også selvom det måske kan skubbe lidt til incitamenter på kort sigt.

Der er ingen der har en præcis model for, hvad der virker. Klimaet er komplekst, og derfor skal vi også søge at afdække mange muligheder på samme tid. I det arbejde kan aftalen ses som et skridt på vejen. Et af mange, og det er først nu hvor aftalerne ligger der, og reglerne kommer på plads, at det rigtige arbejde begynder.

Skrevet af Esben Juul Hansen

Flersproget post

Denne post er også tilgængelig på følgende sprog