Het ondernemingsklimaat verandert snel en de toenemende globalisering van de belastingwetgeving en rapportageverplichtingen creëren extra risico’s voor alle belastingplichtigen. De juiste beslissingen op het gebied van technologie, management en compliance kunnen u helpen om de fiscale aspecten van uw activiteiten beter te beheersen en ervoor zorgen dat u grotere datavolumes kan verwerken en beheren. Dat kan niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook uw fiscale compliance- en reputatierisico's op alle belastinggebieden doen verminderen.

Wilt u gebruik maken van de nieuwste technologische oplossingen om uw compliance in al uw activiteiten te verbeteren? Kunt u hulp gebruiken om uw fiscaal management om te vormen? Of wilt u een ‘Tax Policy and Compliance Framework’ ontwerpen en implementeren en een samenwerkingsrelatie met de belastingautoriteiten opbouwen?

De experten van KPMG kunnen u helpen op het gebied van fiscale technologie, management en compliance. Zo kunnen we uw transformatieprojecten en de ontwikkeling en implementatie van alomvattende fiscale beleids- en controlekaders ondersteunen. Daarnaast levert ons team ook ‘Managed Services’, waarbij volledige financiële en fiscale processen van cliënten worden overgenomen.

Tax technology diensten divider

    

Fiscale strategie

Een sterke fiscale managementfunctie en goed ontworpen interne processen zijn van essentieel belang voor een accurate en tijdige naleving van al uw belasting- en rapportageverplichtingen. Nieuwe wettelijke voorschriften en veranderende bedrijfsmodellen creëren vaak risico's die op alle belastinggebieden moeten worden geïdentificeerd en proactief moeten worden aangepakt. Dit vereist een robuust fiscaal management, dat bijdraagt aan een effectiever financieel beheer en een betere onderlinge aansluiting van bedrijfstakken.

Wij kunnen u helpen uw fiscaal management te organiseren, een Tax Operating Model te definiëren en een fiscale strategie te ontwikkelen die het beste past bij uw bedrijfscultuur, -activiteiten en -structuur. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het uitwerken van uw fiscaal beleid en de implementatie van het Tax Operating Model. Daarbij hanteren wij een holistische aanpak, hebben we aandacht voor alle relevante belastingen, en houden we rekening met de sectorspecifieke aspecten.

Verder kunnen wij uw huidige ‘tax compliance’-processen en -controles in kaart brengen, beoordelen en verbeteringen aanbevelen per belastingsoort. Op basis van onze aanbevelingen assisteren wij u bij het doorvoeren van deze verbeteringen om de fiscale compliance-risico's te verminderen en efficiëntievoordelen te behalen. 

Wij kunnen ook een Tax Control Framework implementeren.

Wat zijn de voordelen van een Tax Control Framework?

Een Tax Control Framework is een voorwaarde om met belastingautoriteiten samen te werken in het kader van een ‘Co-operative Tax Compliance Programme’ (CTCP). Daarnaast kan een eigen Tax Compliance Framework ook voordelig zijn wanneer u niet deelneemt aan een CTCP. Deze ‘frameworks’ dragen namelijk bij tot een consistente toepassing van de fiscale strategie, het fiscaal beleid en de individuele processen in de hele groep. Bovendien maken deze het mogelijk om tekortkomingen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, en de connectiviteit tussen uw verschillende bedrijfsafdelingen en – functies te versterken.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een Tax Control Framework dat is afgestemd op de vereisten van uw onderneming.

Tax technology diensten divider

  

Fiscale technologie

Til uw fiscaal beleid naar een hoger niveau

Technologie is belangrijk om de efficiëntie te verhogen en uw fiscale managementfunctie naar een hoger niveau te tillen. Wij bieden innovatieve oplossingen die aan uw behoeften kunnen worden aangepast, ongeacht de omvang en de reikwijdte van uw bedrijf.

Ons 'Tax Technology'-team is volledig geïntegreerd in onze fiscale dienstverlening. Dit betekent dat technologie een integraal onderdeel uitmaakt van ons denkproces, ongeacht welke fiscale dienst u nodig hebt. Bij het voorstellen van technologische oplossingen of procesverbeteringen blijven we volledig neutraal en zorgen we ervoor dat onze suggesties harmonieus kunnen samenwerken met uw bestaande technologielandschap.

Indien nodig, kunnen we onze oplossingen volledig afstemmen op uw huisstijl. Op die manier zijn onze oplossingen vrijwel niet te onderscheiden van uw in-house ontwikkelde oplossingen. Wanneer u met KPMG samenwerkt, kunt u vertrouwen op de ervaring van onze belastingadviseurs, data-experts, technologieconsultants en RPA-specialisten. Onze experts werken nauw samen met uw eigen professionals.

tax team with technology overlay

Ons oplossingsaanbod omvat diverse gebieden van belasting- en rapporteringsverplichtingen, waaronder:

 • Voorbereiding en indiening van belastingaangiften;
 • Oplossingen voor fiscale rapportage;
 • Workflowbeheer;
 • DAC6-rapportage;
 • XML converters (BEPS, forms 281, Intervat filings);
 • Oplossingen, simulaties en dashboards voor fiscale data en analyses;
 • Flexibele verloningsprogramma's en simulaties;
 • Belastingberekeningsmachines en fondssimulatoren;
 • Procesautomatiseringen; en
 • Enterprise Resource Planning (ERP).

Als u geïnteresseerd bent in oplossingen voor andere gebieden die hierboven niet zijn genoemd, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons ‘Tax Technology’-team zal u niet alleen helpen bij het implementeren van bovenstaande oplossingen, maar kan ook IT-oplossingen analyseren en implementeren die exclusief voor uw behoeften zijn ontwikkeld.

Tax technology diensten divider

  

Tax Compliance Outsourcing

Hebt u ondersteuning nodig bij de naleving van uw belastingwetgeving?

Wij helpen u graag verder bij het beheren van uw lokale en wereldwijde compliance-verplichtingen. We zien Tax Compliance Outsourcing niet alleen als het (wereldwijd) uitbesteden van compliance-formaliteiten, maar als een middel om uw fiscale organisatie, processen en functies te optimaliseren.

Wij beschikken over toegewijde compliance-specialisten in alle rechtsgebieden, die verbonden zijn door centrale teams met sterke ‘Project Management Office’-competenties. Dit stelt ons in staat om een gecoördineerde, wereldwijde compliance-service te leveren.

Onze lokale teams bieden technisch inzicht en advies over uw lokale compliance-vereisten, terwijl het centrale team de diepgaande ervaring biedt om te helpen bij de implementatie van globale compliance-processen, -controles en -technologie, inclusief algemeen project- en change management.

Wij bieden ook ‘Managed Services’, die verder gaan dan de traditionele outsourcing, met de mogelijkheid om volledige financiële, fiscale en boekhoudkundige processen over te nemen.

De belangrijkste kenmerken van onze diensten zijn:

 • Een transformationele benadering;
 • Een toegewijd wereldwijd netwerk;
 • Een opleveringsmodel op maat;
 • Lean6Sigma procesverbetering;
 • Het benutten van technologie en data-analyse;
 • Een geïntegreerd ‘governance framework’; en
 • De mogelijkheid voor Managed Services 

 

> Ontdek ons volledige aanbod van Managed Services.

Cirkel met houten kernfiguren omringd door externe houten figuren
Tax technology diensten divider

  

Enterprise Resource Planning

opwaarts zicht van wolkenkrabber

ERP-gegevens beheren

ERP-systemen zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bedrijfsmiddelen, maar worden vaak gevreesd door hun complexiteit en gebrek aan transparantie. Deze systemen zijn niet ontworpen met specifiek btw en belastingen in het achterhoofd en de data die het systeem biedt kunnen overweldigend zijn. Al te vaak worden ondernemingen geconfronteerd met meer manueel werk om de gewenste en vereiste graad van nauwkeurigheid voor btw- en belastingaangiftes te bereiken, wat dan weer resulteert in hogere compliance-kosten.

Nochtans bieden vele ERP-systemen geavanceerde mogelijkheden voor btw- en belastingberekening. Het is meestal mogelijk om het volledige btw-aangifteproces, van orderinvoer tot factuurbetaling, te traceren binnen de data die door uw ERP-systeem worden aangeleverd. Bovendien bevat het ERP-systeem historische btw-belastinggegevens en wijzigingslogboeken, waardoor uw onderneming een solide basis heeft voor uw btw-belastingaangifte.

Ons multidisciplinair team bouwt bruggen tussen uw fiscale en financiële teams en IT-specialisten, om de mogelijkheden van uw ERP-systeem te maximaliseren. Ons team helpt om de risico's en kosten van compliance substantieel te verminderen, de btw, belastings- en Intrastat-functionaliteiten van uw ERP-systeem te implementeren en te verbeteren. Hoe sneller een ERP-fiscalist wordt ingeschakeld, hoe efficiënter uw gegevens kunnen worden gestroomlijnd en hoe groter de kans dat u correcte btw- en belastingaangiften indient.

Tax technology diensten divider

  

Fiscale boekhouding en rapportering

Anticipeert u voldoende op de gevolgen van de tax accounting en rapportering?

Complexe en veranderende fiscale regelgeving in combinatie met zeer technische internationale accounting standaarden en normen kunnen accounting voor inkomstenbelastingen tot een uitdagende taak maken. Bovendien vormen de beperkte middelen binnen ondernemingen voor het beheersen van de complexe boekhoudregels als ook de (internationale) belastingwetgeving, een tastbaar risico op onjuiste rapportering van inkomstenbelastingen, wat een impact heeft op de algemene financiële rapportering. Daarom is effectief en proactief fiscaal beheer van cruciaal belang in een omgeving waar de belanghebbenden van een onderneming een verhoogde belangstelling voor fiscale transparantie aan de dag leggen.

Ons ‘Tax Accounting and Reporting’-team kan u helpen deze uitdagingen aan te gaan en opportuniteiten met toegevoegde waarde te identificeren, door de volgende diensten aan te bieden:

Blauw pictogram symboliseert KPMG-ondersteuning van het team

Ondersteuning bij fiscale voorzieningen

Wij kunnen op maat gesneden assistentie verlenen, variërend van een eindejaarscontrole van de berekening van de winstbelasting voor een lokale dochteronderneming tot de driemaandelijkse voorbereiding van de belastingrapportage van de hele groep, met inbegrip van aanpassingen voor de beoordeling van onzekere fiscale behandelingen.

Fiscaal expert rapporteert aan collega

Fiscaal beheer en rapportage

Proactief fiscaal beheer vereist dat het effectieve belastingtarief en de fiscale kasstromen onder controle is  en dat geanticipeerd wordt op de eventuele schommelingen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen of herzien van inkomstenbelasting disclosures  en de daarmee samenhangende analyse. Daarnaast ondersteunen we u met belastingplanning door het modelleren van lopende en deferred tax impact. bj grote projecten.

Persoon die factuur invoert in boekhouding op laptop

Fiscale boekhouding: advies & opleiding

Onze diensten variëren van advies over de boekhoudkundige verwerking van een bepaalde transactie en de bijhorende fiscale gevolgen tot de organisatie van passende opleidingen of workshops over de boekhoudkundige verwerking van inkomsten- en winstbelastingen. Waar nodig kunnen wij, samen met onze IFRS- of US GAAP-deskundigen, ook opleidingen en workshops over andere relevante onderwerpen aanbieden.

Vrouw die naar fiscale dashboards kijkt

Fiscale processen en technologie

Ons team van tax accounting en technologiespecialisten kan volledige process-reviews uitvoeren en helpen bij de automatisering van fiscale rapporteringen en declaraties. Tevens kunnen zij ondersteuning bieden bij de selectie, ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor fiscale rapporteringen.

Tax technology diensten divider