Wat is de impact van indirecte belastingen voor u?

De voortdurende en groeiende impact van btw, douane en accijnzen, en andere indirecte belastingen op de bedrijfsvoering mag niet worden onderschat. Slecht beheer van de indirecte belastingen kan namelijk de cashflow onder druk zetten. Daarnaast kan het ook leiden tot betaling van te veel of te weinig belastingen  en resulteren in boetes voor niet-naleving. Bovendien wordt het beheer van indirecte belastingen in het algemeen steeds meer uitdagend, gezien de frequente veranderingen van bedrijfsmodellen en toeleveringsketens, de toenemende regelgeving rond btw, douane, accijnzen en internationale handel, en de veranderende geopolitieke en reglementaire omgeving.

Hebt u een goed inzicht in de indirecte belastingaspecten van uw activiteiten? Bevorderen uw interne processen uw naleving van uw verplichtingen inzake indirecte belastingen en passen deze processen in uw bredere ‘tax compliance’-aanpak? Of heeft u te maken met een complexe (internationale) kwestie die moet worden opgelost?

Onze belastingadviseurs staan klaar om u te helpen met alle soorten indirecte belastingen, waaronder belasting over de toegevoegde waarde, douane en accijnzen, en indirecte milieubelastingen en -heffingen. Wij kunnen u ondersteunen bij uw rapportageverplichtingen, u adviseren over hoe u de naleving ervan kunt verbeteren en u bijstaan in complexe belastingzaken en -controles.

Onze KPMG-experts hebben ruime sectorspecifieke kennis, wat toelaat uw bedrijf en de bredere context van uw vragen op het gebied van indirecte belastingen te begrijpen.

Als onderdeel van het wereldwijde KPMG-netwerk kunnen we ook een beroep doen op de ervaring van onze accountants, advocaten en bedrijfsadviseurs, zowel in België als wereldwijd. Zo kunnen we u de best mogelijke service bieden.

Indirect Tax diensten divider

   

BTW

business man looking at VAT

Hoe optimaal zijn uw btw-positie en compliance?

Of u nu onderneemt in een B2B- of B2C-omgeving in België, u moet steeds voldoen aan de btw-regels en uw btw-positie constant beheren. De btw kan namelijk een grote economische en financiële impact op uw onderneming hebben, vooral als u btw-vrijgestelde leveringen verricht en uw recht op aftrek van voorbelasting beperkt is. Om uw btw-positie te verbeteren, bieden onze btw-adviseurs u een breed scala aan diensten, waaronder:

   

Technisch BTW-advies

Wij bieden u advies op maat bij complexe btw-zaken waarbij de fiscale behandeling niet duidelijk is of verschillende interpretaties mogelijk zijn in een nationale of grensoverschrijdende context. Indien nodig kunnen wij voor u voorafgaande beslissingen (rulings) regelen en u bijstaan bij belastingaudits of andere controles door de btw-autoriteiten.

Wanneer u van plan bent nieuwe markten aan te boren, een e-commercebedrijf te starten of digitale diensten te verlenen, overleggen wij graag met u of voor uw activiteiten specifieke btw-aspecten gelden en helpen wij u om aan de registratievereisten te voldoen. Als u van plan bent zakelijke transacties uit te voeren, zoals wereldwijde herstructureringen, fusies, overnames en kapitaaltransacties, kunnen wij u adviseren over de btw-implicaties, waaronder mogelijke beperkingen van de btw-aftrekbaarheid en de btw-aspecten van verrekenprijzen. Ons advies kan u helpen onverwachte indirecte belastingkosten te beperken.

BTW-strategie en -optimalisatie

Wij kunnen uw huidige btw-positie en -processen beoordelen en verbeteringen voorstellen op basis van sectorspecifieke kennis. Wij kunnen effectieve strategieën voor het beheer van indirecte belastingen ontwikkelen en implementeren, inclusief grensoverschrijdende compliance aspecten en op maat gemaakte interne processen en controles. Hierbij houden wij rekening met uw volledige fiscale compliance-benadering en -activiteiten om efficiëntieverbeteringen en kostenverlagingen te realiseren.

BTW-aangiften & -rapportering

Wij kunnen uw btw-aangiften en de bijhorende rapportering opstellen en indienen, inclusief de periodieke opgave van de intracommunautaire handelingen en de jaarlijkse klantenlisting. Ongeacht de omvang en de aard van uw bedrijf, kunnen wij zorgen voor een volledige en tijdige naleving van de administratieve voorschriften.

Indirect Tax diensten divider

  

Douane en international handel

Hoe beheert u uw risico's op het gebied van douane en accijnzen?

Douane en accijnzen worden vaak gezien als onvermijdelijke kosten voor organisaties en de steeds complexere regelgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Niet-naleving kan uw toeleveringsketen verstoren en uw concurrentiepositie ernstig aantasten. Daarom is het belangrijk te weten hoe u uw operationele model het best kunt beschermen en kunt voorkomen dat goederen worden geblokkeerd en in beslag genomen. Bovendien moet u, om uw concurrentiepositie op de markt te verbeteren, in staat zijn om opportuniteiten op het gebied van douane en accijnzen te spotten en te realiseren als ook in staat zijn om de steeds veranderende wetgeving bij te houden. Om uw risico's beter te beheren, bieden onze experten u een breed scala aan diensten, waaronder:

Uitzicht op de haven

Beheerstrategieën voor douane- en handel

Wij kunnen u helpen effectieve strategieën voor douane- en handelsbeheer te ontwikkelen en uit te voeren, met inbegrip van passende interne controles om de AEO-status (Authorised Economic Operator) te verkrijgen. Wij kunnen u ook adviseren omtrent douaneplanning door optimaal gebruik te maken van preferentiële en/of schorsingsregelingen en vereenvoudigde procedures.

Vrachtschip in de haven

Technisch advies inzake douane en handel

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij alle indirecte belastingaspecten van uw activiteiten en handel, met inbegrip van douane, accijnzen, milieuheffingen en aanverwante maatregelen. Indien nodig kunnen wij voorafgaande beslissingen (rulings) regelen en u bijstaan bij audits of andere controles door de douaneautoriteiten.

Formulieren voor douaneaangifte

Douaneaangiftes

Wij kunnen u assisteren bij het bepalen van de juiste tariefindeling van geïmporteerde goederen en u van input voorzien over de juistheid van uw douanewaarde. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat u volledig en tijdig voldoet aan de administratieve vereisten.

Indirect Tax diensten divider

  

Milieubelastingen & -heffingen

Wat is de impact van milieubelastingen en -heffingen op uw bedrijf?

Milieubelastingen en -heffingen spelen een steeds belangrijkere rol bij het tegengaan van de klimaatverandering en het aanmoedigen van schonere energiebronnen. De integratie van fiscaal beleid en klimaatbeleidsmaatregelen is hierbij essentieel en leidt in veel landen tot een hervorming van de energiebelastingen. Het doel van deze hervormingen is tweeledig: het beginsel "de vervuiler betaalt" toepassen door hogere belastingen op koolstof op te leggen, en de fiscale duurzaamheid waarborgen (d.w.z. het compenseren van het tekort aan overheidsinkomsten uit de huidige energiebelastingen dat wordt veroorzaakt door de invoering van alternatieve, schonere energiebronnen, zoals elektriciteit). Ook in België worden deze internationale trends opgepikt, en de uiteindelijke impact ervan zal sterk verschillen naargelang de verschillende bedrijfssectoren.

Inzicht in de context van milieubelastingen en -heffingen kan u helpen het concurrentievermogen van uw bedrijf zeker te stellen. Wij kunnen u hierbij op vele manieren van dienst zijn, waaronder:

  • zorgen dat uw onderneming de huidige eisen van milieubelastingen en -heffingen naleeft;
  • u inzicht geven in de trends en benaderingen voor beleidsoplossingen en hun mogelijke impact op uw sector;
  • u ondersteunen bij uw strategische beslissingen door u te helpen verschillende scenario's van toekomstige ontwikkelingen te beoordelen.
hand die munten vasthoudt met miniatuurboom die milieubelastingen symboliseert
Indirect Tax diensten divider

   

Onze experts in indirecte belastingen