Als groeiende en transformerende onderneming begrijpt u hoe waardevol financiering kan zijn om uw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen. De Belgische (Vlaamse, Brusselse en Waalse) regeringen en de EU bieden een brede waaier van gerichte stimulansen om u te helpen uw doelen te bereiken. De Grants & Incentives-praktijk van KPMG helpt u bij het identificeren van relevante stimuleringsmaatregelen voor uw activiteiten en bij het vergroten van uw kansen op een succesvolle overheidssteunaanvraag. Als u ambitieuze plannen hebt om te groeien, te innoveren of te transformeren, en u zich afvraagt hoe u deze plannen effectief kunt financieren en realiseren, is KPMG uw ideale partner.

Grants and incentives services divider

  

Hoe wij kunnen helpen

Bij het aanvragen van overheidssteun wordt de hoogte van de financiering per geval bepaald, op basis van de subsidiabiliteit en de kwaliteit van de aanvraag. Wij merken vaak dat het management en de vakexperten binnen ondernemingen niet de tijd hebben om de beschikbare stimulansen te controleren en kwalitatieve aanvragen in te dienen die worden ondersteund door degelijke documentatie. Het aanvragen van overheidssteun kan een tijdrovend proces zijn; men moet namelijk bepalen of de aanvrager in aanmerking komt, het project definiëren, de aanvraagformulieren invullen, de technische beoordeling uitvoeren, de activiteiten opvolgen en de documenten opstellen. En hoewel een succesvolle aanvraag voor een stimuleringsmaatregel u in staat kan stellen uw doelstellingen na te streven, moet u er ook voor zorgen dat u de ontvangen financiering op de juiste manier beheert en rapporteert, en dat u deze correct behandelt voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden (incl. inkomstenbelasting en btw). 

KPMG helpt ondernemingen de uitdagingen van het voorbereiden en beheren van aanvragen en financiering aan te gaan.

Onze diensten omvatten:

  • Het beoordelen van uw onderzoeks- en ontwikkelingsplannen en het verbeteren ervan voor beschikbare financieringsbronnen;
  • Het identificeren van (R&D)-activiteiten en operaties binnen uw onderneming die in aanmerking komen voor financiering;
  • Het assisteren bij het verkrijgen van financiering uit Belgische en EU-fondsen;
  • Het bieden van ondersteuning indien uw in-house team specifieke vaardigheden of tijd mist;
  • Het uitwerken, kritisch evalueren en optimaliseren van uw business case in relatie tot de innovatie, transformatie of investering die aan de orde is;
  • Het optreden als sparringpartner en vertrouwd klankbord gedurende het gehele aanvraagproces, inclusief de vervolgstappen; en
  • Multidisciplinair advies met betrekking tot de fiscale en fiscale R&D-stimuleringsmaatregelen, juridische en boekhoudkundige implicaties van de ontvangen financiering (bijv. intellectueel eigendom en belastingvrijstellingen).

  

Onze praktijk

Ons toegewijde multidisciplinaire team van experten op fiscaal, juridisch, financieel, wetenschappelijk en technisch vlak, heeft ruime ervaring in het ondersteunen van ondernemingen van elke omvang en schaal in verschillende sectoren. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de technische aspecten van de aanvraagdocumenten, waarbij wij ervoor zorgen dat deze op een juiste, maar flexibele manier worden gepresenteerd. Tijdens dit proces screenen wij uw business case en stellen wij uw ambitieuze plannen en doelstellingen waar nodig ter discussie, om uw kansen op succes te vergroten. Daarbij streven wij hetzelfde doel na als onze klanten: ervoor zorgen dat de innovatie in kwestie de business case onderbouwt en versterkt.

  

Het traject

We starten doorgaans met een kort interview waarin de belangrijkste onderwerpen aan bod komen, zoals uw ambitieuze plannen, de business case, uw team en de financiën. Op basis van dit interview inventariseren we een reeks mogelijkheden voor incentives en ontwikkelen we een aanpak op maat, gecentreerd rond uw behoeften. De volgende stap omvat het organiseren van diepte-interviews waarin we de nodige informatie verzamelen om een succesvolle subsidieaanvraag uit te werken, en belangrijker nog, we stellen een bedrijfs- en innovatieplan op dat de ambities van uw bedrijf help realiseren. Wij zorgen voor het administratieve papierwerk en zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent voor de commissies van deskundigen. We benaderen elke samenwerking met flexibiliteit om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig rekening wordt gehouden met uw behoeften.

   

Waarom KPMG?

Onze methodologie is ontworpen om stimuleringsaanvragen toekomstbestendig te maken. Wij hebben goede contacten met overheden om een succesvolle aanpak bij de voorbereiding van aanvragen mogelijk te maken, en om te helpen risico's op voorhand te beperken. Wij stemmen onze werkafspraken af op uw behoeften. Dat kan een volledig uitbestede oplossing zijn waarbij wij de aanvraag volledig namens u voorbereiden, of een oplossing waarbij wij nauw met u samenwerken bij de voorbereiding van de aanvraag. Zodra de aanvraag succesvol is, kunnen wij u adviseren over alle fiscale, juridische en boekhoudkundige aspecten van de ontvangen financiering om efficiëntie te winnen en u kostbare tijd en kosten te besparen.

Als u nog geen concrete plannen hebt, maar wel nieuwsgierig bent naar mogelijke stimuleringsmaatregelen voor uw bedrijf, plannen wij ook graag een oriënterend gesprek met u om u op weg te helpen.

Grants and incentives services divider

   

Onze subsidies en incentives experts