De leiders van morgen zien verandering in regelgeving niet als een beperking, maar als een opportuniteit. 

De financiële sector is al een hele poos in volle beweging en wat tot voor kort voor veel financiële dienstverleners slechts een toekomstbeeld was, is vandaag de realiteit. Stijgende concurrentie, lage intrestvoeten, technologische ontwikkelingen en een alsmaar strengere wet- en regelgeving veroorzaken een grote complexiteit en dwingen banken tot meer creativiteit en innovatie. KPMG maakt van die groeiende complexiteit een opportuniteit door middel van de ‘Regulatory Driven Transformation’-oplossing. Door de multidisciplinaire end-to-end benadering van KPMG kunnen organisaties beter met reglementaire veranderingen omgaan. Op die manier kunnen financiële dienstverleners de kosten drukken, hun compliance versterken en een uitstekende klantenervaring neerzetten. 

Ingrijpende veranderingen in de financiële sector

De financiële sector is de laatste jaren onderhevig aan heel wat ingrijpende veranderingen. Financiële dienstverleners kunnen de nieuwste ontwikkelingen amper bijbenen. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor deze veranderingen. De eerste  is de renteomgeving. De rentemarge is voor veel financiële instellingen de belangrijkste inkomstenbron. Lage intrestvoeten zorgen er dan ook voor dat de verdienmodellen van financiële instellingen enorm onder druk komen te staan. Daardoor daalt eveneens het investeringsbudget dat nodig is om innovaties te kunnen doorvoeren.

Een tweede belangrijke drijvende kracht achter de veranderingen binnen de financiële sector is de recente technologische ontwikkeling. Eerst en vooral zorgen die technologische ontwikkelingen ervoor dat de verwachtingen van klanten sterk veranderen. Digitalisering wijzigt de manier waarop consumenten financiële producten kopen en hebben als gevolg dat klanten steeds sneller, efficiënter en individueler geholpen willen worden.

Daarnaast zijn er nieuwe, niet-traditionele concurrenten, die door de opkomst van baanbrekende technologie plotseling veel dichter bij bepaalde doelgroepen van traditionele financiële dienstverleners komen te staan. Zo legde de introductie van PSD2 bijvoorbeeld de eerste bouwstenen voor “Open Banking”. Dat wil zeggen dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot de klantgegevens en infrastructuur van financiële instellingen.

De snelheid waarmee deze nieuwe spelers kunnen opereren staat dikwijls in schril contrast met het gebrek aan wendbaarheid van vele traditionele spelers, die door de band genomen nog steeds aangewezen zijn op sterk verouderde IT-systemen, terwijl ze juist op dit moment veel wendbaarder zouden moeten worden.

Naast deze twee megatrends is er binnen de financiële sector echter nog een derde factor van complexiteit, namelijk het regelgevend kader waarbinnen financiële instellingen opereren. . Doordat regelgeving voortdurend interageert met de onderliggende megatrends, maakt ze het voor financiële instellingen een stuk uitdagender om op efficiënte manieren met strategische veranderingen om te gaan.

“De verwevenheid van een steeds uitgebreidere reglementering met de gevolgen van de renteomgeving en technologische ontwikkeling zorgt er inderdaad voor dat de algemene complexiteit en volatiliteit exponentieel is toegenomen.

Die complexiteit en volatiliteit brengen een grote druk met zich mee, en nopen financiële instellingen er meer dan ooit toe om de meest efficiënte, risico-gewogen èn klantvriendelijke manieren te vinden om conformiteit met de regelgeving te bereiken.  

Onze “Regulatory Driven Transformation” aanpak werd ontwikkeld met exact dat doel voor ogen ,” verklaart Filip Weynants, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor het KPMG Regulatory Compliance & Transformation Team.

Complexiteit wordt een opportuniteit door regulatory driven transformation

Regelgeving is voor financiële dienstverleners een onvermijdelijke uitdaging, en voor sommigen zelfs een noodzakelijk kwaad.  KPMG ziet het echter als een kans om een gehele transformatie in de hand te werken. “Door een holistische blik op veranderingen in de regelgeving te creëren, kan het een echte drijfveer voor verandering en transformatie worden. In deze sterk gereguleerde en voortdurend veranderende omgeving, zijn de leiders van morgen diegene die verandering in de regelgeving zien als opportuniteit en niet als beperking,” onderstreept Weynants.

De ‘Regulatory Driven Transformation’-oplossing van KPMG werd ontworpen om organisaties beter met veranderingen in reglementeringen te laten omgaan. Vroeger was het voldoende om de regelgeving goed te kennen. Tegenwoordig is een goede kennis van de regelgeving echter slechts het olympisch minimum. Door de verhoogde complexiteit is het vandaag de dag bijna onmogelijk om een reglementair probleem vanuit één silo aan te pakken. Vanuit een end-to-end-benadering creëert KPMG daarom met de ‘Regulatory Driven Transformation’-oplossing een overkoepelende laag die fundamenteel nodig is voor een succesvolle transformatie.

Een succesvolle transformatie binnen de financiële sector behelst bijvoorbeeld ook culturele verandering, snelle en volledige adoptie van nieuwe technologieën en IT infrastructuur en een duidelijk gedefinieerd databeleid. Daarom bouwde KPMG een multidisciplinair team met enerzijds Regulatory Compliance specialisten inzake banking, insurance en asset management en anderzijds technische profielen met expertise in data science, intelligent automation, IT-architectureen change management. Door deze kennis te combineren kan KPMG een complete end-to-end-oplossing aanbieden.

Filip Weynants haalt aan: “KPMG durft de vertaalslag naar  alle stakeholders in een financiële instelling te maken. Zo zorgen we er niet alleen voor dat alle mogelijke afgeleide effecten van nieuwe regelgeving in kaart gebracht worden, maar ook dat de vaardigheden van al deze stakeholders ingeschakeld worden om te komen tot de juiste, evenwichtige oplossing. . Vanaf het begin van het transformatietraject managen we de operationele en kostenefficiëntie. Op die manier vormt KPMG een uniek aanspreekpunt om uw transformatie in goede banen te leiden. Door de combinatie van sectorexpertise, technische vaardigheden en soft skills kunnen we efficiënt waarde creëren voor uw organisatie.” 

De relevantie van data

Regulatory driven transformation ondersteunt uw organisatie bij het maken van strategische keuzes. Het maken van de juiste keuzes begint bij een grondige kennis van uw data. Technologische ontwikkelingen en data maken het vandaag de dag mogelijk om processen te optimaliseren, om sneller en efficiënter te voldoen aan de relevante regelgeving en om de relatie met klanten te verbeteren.

“Een goed voorbeeld waarbij grondige kennis van data echt het verschil maakt, vinden we in een AML-context,” zegt Weynants. AML, oftewel Anti Money Laundering, wil witwaspraktijken opsporen en voorkomen. Financiële instellingen zijn op dat gebied de poortwachters van het systeem en willen vermijden dat illegaal verkregen geld omgezet wordt in legaal geld. Om deze praktijken correct te kunnen opsporen, hebben financiële dienstverleners veel actuele en betrouwbare informatie over klanten nodig om zo eventueel atypisch gedrag te kunnen identificeren.

“Men zou dat op een traditionele manier kunnen doen door grote massa’s klanten individueel te bevragen,” haalt Weynants aan, “maar dat neemt veel tijd in beslag en er zal bovendien te weinig gefocust worden op de hoofdtaken van een financiële instelling, hetgeen onvermijdelijk zal leiden tot frustraties bij klanten en personeel . Sinds kort biedt technologie ons echter  verschillende alternatieve manieren om data te actualiseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld externe data capteren via API’s. Er kunnen ook analysemodellen worden gebouwd om de bestaande stock van klantendata te analyseren. In het kader van ‘Know Your Customer’ (KYC) kunnen data en technologie dus helpen om de kosten te drukken, de compliance te versterken en een uitstekende klantenervaring neer te zetten. Dat zorgt voor een positieve ervaring voor zowel de klant als voor de financiële instelling.”

    

Over regulatory driven transformation

Regelgeving en de financiële sector gaan hand in hand. Financiële dienstverleners hebben geen andere keuze dan te investeren in compliance om te voorkomen dat het reputatierisico, aansprakelijkheidsrisico en mogelijke boetes toenemen.

Vooruitdenkende leiders zien verandering in regelgeving echter niet als beperking, maar als opportuniteit.  De complete en brede ‘regulatory driven transformation’-oplossing van KPMG stelt ondernemingen in staat om beter met deze veranderingen om te gaan.

Ons team start steeds met een holistische kijk op de uitdagingen en kansen op het gebied van regelgeving. We helpen u op weg naar een succesvol transformatietraject door silo-denken binnen uw bedrijf te doorbreken. Bovendien ontwikkelen we een transformatiestrategie op maat van uw bedrijf, zodat u zich vervolgens kunt richten op de transformatietactieken die echt relevant zijn. Op die manier kunt u de kosten drukken, uw compliance versterken en een uitstekende klantenervaring neerzetten.

Een succesvolle transformatie binnen de financiële sector behelst ook een culturele verandering, een snelle en volledige adoptie van nieuwe technologieën en IT-infrastructuur, en een duidelijk gedefinieerd databeleid. Daarom verzamelde KPMG een multidisciplinair team met enerzijds specialisten inzake banking, insurance en asset management en anderzijds technische profielen met expertise in data science, intelligent automation en change management.

Op basis van een diepgaande kennis van uw bedrijf, willen we onze compliance-expertise combineren met pragmatische en kostenefficiënte oplossingen zodat ook u kunt genieten van alle kansen die veranderende regelgeving te bieden heeft.