De veranderende financiële omgeving, met evoluerende wettelijke kaders en toenemende regelgeving, legt veel druk op accountingteams. Bovendien zijn organisaties voor statutaire doeleinden verplicht om volgens de Belgische boekhoudkundige vereisten (“BE GAAP”) te rapporteren, ook al ligt de focus misschien op internationale boekhoudkundige kaders. Het kan een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in BE GAAP en om de Belgische boekhoudkundige vereisten in deze omstandigheden correct toe te passen.

Daarnaast worden de boekhoudkundige vereisten onder IFRS en US GAAP ook steeds complexer. Het wordt moeilijker om de volledige impact van bepaalde transacties – zoals overnames, desinvesteringen, leasing of indekking (“hedging”) – op de financiële verslaggeving in te schatten. Bijkomend moet ook de impact van dergelijke transacties volgens BE GAAP en de impact op (uitgestelde) belastingen zorgvuldig worden overwogen.

Het BE GAAP Instituut van KPMG biedt informatie en middelen aan om u te helpen bij het verkrijgen van de juiste inzichten en om het management van uw organisatie te ondersteunen bij de toepassing van de Belgische boekhoudkundige vereisten.

Onze diensten

Zicht vanuit het publiek op spreker van een seminar

BE GAAP-updatesessie

Wilt u op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in BE GAAP? Het hele jaar door organiseren we BE GAAP & IFRS updatesessies, waarbij we dieper ingaan op de implicaties van nieuwe adviezen en beslissingen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, wijzigingen in de boekhoudwetgeving en wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de financiële rapportering.

Teambespreking in een vergaderzaal

In-house workshops op maat

Is er een BE GAAP-onderwerp waarover u meer specifieke informatie zou willen? Wij organiseren BE GAAP-trainingssessies op maat waarin we  BE GAAP kunnen verduidelijken in sessies van een halve of een hele dag. Samen werken we een opleidingsprogramma op maat uit. Zo kan u beginnen met de basisprincipes van BE GAAP, op de hoogte blijven van relevante verandering met specifieke updatesessies, of meer geavanceerde industrie specifieke onderwerpen bekijken die u het meest relevant acht voor uw organisatie.

Deze workshops kunnen worden georganiseerd bij u ter plaatse, in een van onze KPMG-kantoren of via een webinar. Ze kunnen in het Engels of in het Nederlands worden gegeven.

Zakenman en zakenvrouw beoordelen een audit

Technische hulp bij de boekhouding

Wij kunnen u technische boekhoudkundige hulp en begeleiding bieden – op een ad-hoc basis of via een opdracht op langere termijn – om u te helpen bij:

  • het opstellen van een technische nota over specifieke transacties of gebeurtenissen;
  • het verwerken van transacties volgens BE GAAP;
  • het verduidelijken van de verschillen tussen IFRS en BE GAAP;
  • het beoordelen van de mogelijke boekhoudkundige impact van een toekomstige transactie, gebeurtenis of potentieel contract zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen; en
  • het schrijven van een ‘accounting manual’ of het valideren van een bestaande versie.