Een onafhankelijke audit van de jaarrekening is een van de grondslagen voor een efficiënte werking van de kapitaalmarkten – door het vertrouwen van investeerders te winnen en te behouden – en is cruciaal voor alle stakeholders van de organisatie.

Wij zijn van mening dat onafhankelijke auditors de waardevolle rol hebben om als betrouwbare tussenpersoon te fungeren tussen de leveranciers van zakelijke informatie en de gebruikers ervan. De auditkwaliteit is essentieel om het vertrouwen in het proces van de financiële verslaggeving en de integriteit van de financiële informatie op peil te houden.  De zakenwereld is continu aan het veranderen. Stakeholders eisen daarom meer transparantie en wij reageren op deze eisen door onze methodes aan te passen. We  luisteren proactief  naar stakeholders en doen beroep op innovatieve technologieën en nieuwe benaderingen die ons in staat stellen om de audits nog relevanter te maken en de kwaliteitsnormen verder te verhogen.

We hebben uitgebreide ervaring in het verlenen van diensten voor bedrijfsverslaggeving in BE GAAP, IFRS, US GAAP en hebben toegang tot ons globale KPMG-netwerk van experten in andere accounting standaarden.

FSA divider

  

KPMG Clara

KPMG Clara is ons slimme, cloud-auditplatform, dat werd ontwikkeld om de kwaliteit van de audits te verbeteren en de interactie tussen u en uw teamvlotter en transparanter te laten verlopen. Dit beveiligde onlineplatform beschikt over een gecentraliseerd portaal dat fungeert als uitwisselingsbron van belangrijke informatie, inclusief waardevolle inzichten in de status van uw audit. Het groepeert geavanceerde, voorspellende analysefuncties in één cloud-bron en maakt gebruik van de recentste cognitieve oplossingen en artificiële intelligentie. Aan de hand van deze geavanceerde technologieën, kunnen onze experten meer en diepgaandere inzichten omtrent risico’s en afwijkingen aanbieden aan de klant. Bovendien kan KPMG Clara het potentieel van uw data aan het licht brengen door u belangrijke patronen te laten ontdekken.

Tijdens uw audit krijgt u toegang tot KPMG Clara Client Collaboration, waarmee u 24/7 zicht hebt op de status van uw audit. Dat resulteert in een grotere interactie met uw team. De tool stelt u namelijk in staat om meer doelgerichte en betekenisvolle gesprekken te hebben over specifieke bevindingen, risico's en inzichten. Uw audit profiteert ook van onze partnerships met toonaangevende technologiebedrijven IBM Watson en Microsoft. Deze bedrijven zorgen ervoor dat onze mogelijkheden en technologieën bij de beste zijn.  Dit alles maakt deel uit van de transformatie van de audit om de kracht van geavanceerde technologie in te zetten voor kwalitatievere resultaten.

FSA divider

  

Aanpak en methodologie van de audit

Onze auditmethodologie berust op een grondig begrip van uw business, sector, processen, doelstellingen en strategieën. Die kennis helpt ons bij het opsporen en beoordelen van risico's die een impact kunnen hebben op het getrouwheidsbeeld van uw jaarrekening. De methodologie is ontwikkeld volgens de nationale en internationale normen en al onze (wereldwijde) KMPG-professionals hanteren dezelfde aanpak op het gebied van methodologie, processen en documentatie. Alle auditexperten volgen regelmatig opleidingen om hun kennis van de auditprincipes en financiële verslaggeving up-to-date te houden.

Dankzij onze multidisciplinaire benadering bestaan de auditteams uit experten in domeinen als informatierisicobeheer, fiscaliteit en waardebepaling. Dat geeft hen een goed inzicht in een organisatie en stelt hen in staat zich te focussen op belangrijke risicoaspecten, geschiktheid van de interne controles en potentiële fraude.

FSA divider

  

Kwaliteit van de audit

De auditsector heeft als doel om het publiek belang te dienen. De auditkwaliteit is van cruciaal belang om onze integriteit en het publieke vertrouwen in ons beroep veilig te stellen, rekening houdend met het strenge toezicht waar we vandaag mee te maken krijgen. Kwaliteit betekent vooral correct handelen en dat blijft ook onze grootste prioriteit. We zijn vastbesloten om in ons beroep de norm te bepalen voor de auditkwaliteit.

Echt kwaliteitsvolle audits zijn onze prioriteit. Hierdoor moeten de audits consequent worden uitgevoerd volgens de eisen en doeleinden van alle toepasselijke beroepsnormen en binnen een strikt systeem van kwaliteitscontroles bij KPMG.

Als audit experten begrijpen wij onze bijzondere verantwoordelijkheid om aan de publieke verwachtingen te voldoen en deze zelfs te overtreffen. De kwaliteit voortdurend verbeteren is cruciaal om meer vertrouwen te krijgen van de investeerders, regelgevers, onze klanten, onze mensen, kapitaalmarkten en de gemeenschappen waarin we werken en leven.

KPMG blijft sterk investeren in auditkwaliteit, voortbouwend op onze stevige grondslagen in dat verband, en meer bepaald op het beheer van de organisatie en auditopdrachten. Dat betekent dat we voortdurend investeren in ons kwaliteitsbeheer, algemene monitoring van de auditkwaliteit en betere ondersteuning, technologie en tools voor de teams.