Bedrijven denken bij audit en attestering vaak alleen maar aan de attestering van de jaarrekening.
De attestering kan echter worden toegepast op alle informatie die wordt gebruikt om een organisatie te beheren, te besturen, om ermee zaken te doen en erin te investeren. De markt verwacht meer verantwoording en transparantie van bedrijven in alle aspecten van hun bedrijfsvoering. De attestering van niet-financiële informatie kan u helpen om vertrouwen te creëren wanneer het management belangrijke beslissingen neemt in naam van de organisatie.  

Assurance

  

Prospectieve rapportering

Bedrijven bereiden soms prospectieve financiële informatie voor, vooral als daarover een rapportering door een onafhankelijke, externe firma nodig is op grond van een reglementaire verplichting, bijvoorbeeld bij prospectieve financiële informatie in prospectussen in bepaalde domeinen. Waar mogelijk rapporteren we over de prospectieve financiële informatie in overeenstemming met de geldende rapporteringseisen. De diensten worden uitgevoerd volgens de International Standards on Audit Engagements of volgens de geldende nationale standaarden.

Assurance

  

Expert services

Bedrijven en ondernemers staan voor moeilijke tijden en dit kan conflicten veroorzaken met hun aandeelhouders en  kan zelfs leiden tot een rechtszaak . Wij kunnen onze cliënten bijstaan in de berekening van de schade - bijvoorbeeld inkomensverlies en schade als gevolg van een gedwongen stilstand van een bedrijf of verliezen als gevolg van het verbreken of stopzetten van een contract.

Aandeelhouders kunnen ook verschillende visies ontwikkelen over de strategie en ontwikkeling van een onderneming. Deze situaties kunnen leiden tot een buy-out van een of meer aandeelhouders en dit proces kan leiden tot een juridische procedure voor de overdracht van aandelen. Wij kunnen de aandeelhouders bijstaan in deze uitkoopprocedures.

Wij beschikken over een toegewijd team met uitgebreide financiële kennis en de nodige juridische achtergrond om u bij te staan in uw juridische procedures. Deze diensten en opdrachten worden uitgevoerd op verzoek van een rechtbank of op verzoek van cliënten die betrokken zijn bij een juridische procedure.

Assurance

   

Attestering van de duurzaamheid en readiness assessment

In onze huidige maatschappij wordt duurzaamheid alsmaar belangrijker. Organisaties worden verondersteld om hun prestatie op het gebied van duurzaamheid te meten en transparant te zijn tegenover klanten, investeerders, ngo's en andere stakeholders. Aan organisaties wordt gevraagd om steeds meer verslag uit te brengen over milieu-, maatschappij- en bestuurs-indicatoren in hun bedrijfsrapportering. Dat betekent dat er betrouwbare informatie over het al dan niet behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen moet worden verstrekt, in overeenstemming met de internationale richtlijnen (GRI, IIRC, CDP, enz.).

We voorzien in een onafhankelijke attestering van het verantwoord ondernemen (VO) of de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid.

Assurance

  

Andere vormen van attestering

We worden ook ingeschakeld om klanten te helpen bij de uitgifte van rapporten over onderzoeken, beoordelingen of overeengekomen procedures. Deze diensten voldoen aan heel wat attesteringsbehoeften buiten de jaarrekeningvereisten. Ze komen echter wel tegemoet aan de zakelijke noden van klanten om te beschikken over een onafhankelijke attestering van de betrouwbaarheid of geldigheid van informatie over producten, diensten of activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen. Organisaties zijn namelijk tot het besef gekomen dat alleen financiële rapporten niet voldoende zijn om opportuniteiten of zakelijke risico's te beoordelen. De KPMG-experten voeren deze diensten uit in overeenstemming met de International Standards on Audit Engagements of de International Standards on Related Services.