In samenloop met de Week van Mobiliteit, lanceert het Pendelfonds vanaf 18 september een nieuwe oproep voor Vlaamse bedrijven om een deel van hun mobiliteitsprojecten te laten subsidiëren.

Het Pendelfonds is een initiatief van de Vlaamse overheid om projecten te ondersteunen die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten van bedrijven, lokale en provinciale overheden of publieke instellingen met een private partner, kunnen de subsidie aanvragen mits ze gevestigd zijn in Vlaanderen en minstens 10 werknemers tewerkstellen.

In het verleden zijn er al enkele inschrijvingsrondes gebeurd en ook dit jaar is er een nieuwe oproep gepland. De oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren (de zgn. ‘last mile’) en op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren.

Specifiek kijkt men hier onder meer naar investeringen voor:

 • infrastructurele ingrepen die fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren;
 • de aankoop en leasing van (elektrische) bedrijfsfietsen en elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen;
 • het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;
 • vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;
 • kosten voor fietsonderhoud en elektrische fietsen
 • fietsvergoedingen;
 • onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;
 • de aankoop van uitrusting voor (elektrische) fietsgebruikers;
 • projectcoördinatiekosten;
Interessant hier is dat, via deze steunmaatregelen, ook bedrijven die te maken hebben met verschillende werknemerspopulaties waar niet iedereen de mogelijkheid heeft om vanuit zijn loonpakket een fiets te financieren, aankopen van bedrijfsfietsen (door het bedrijf) deels kunnen gefinancierd zien.

Bedrijven kunnen zich aanmelden tussen 18 september en 18 oktober. Vervolgens hebben ze tot en met 18 januari 2024 de tijd om de effectieve aanvraag te vervolledigen en het mobiliteitsproject meer in detail toe te lichten. In de loop van april – mei 2024 volgt dan de finale beslissing.

Qua duurtijd bepaalt men dat de projecten minstens 2 en maximaal 4 jaar mogen duren.

Goedgekeurde projecten kunnen tot 50% van de relevante kosten gesubsidieerd zien, met een plafond dat bepaald wordt op basis van het aantal bedrijven dat de aanvraag doet:

 • plafond van 200.000 EUR bij een aanvraag van 1 bedrijf;
 • plafond van 250.000 EUR bij een aanvraag van 2 bedrijven samen
 • plafond van 300.000 EUR bij een aanvraag van 3 bedrijven samen
 • plafond van 350.000 EUR bij een aanvraag van 4 bedrijven samen
 • plafond van 400.000 EUR bij een aanvraag van 5 of meer bedrijven samen

 

Ook al komt u als bedrijf misschien niet in aanmerking voor steun via het Pendelfonds, dan blijft het zeker de moeite waard om alternatieve manieren van mobiliteit in de kijker te zetten.

Niet enkel in het kader van duurzaamheid, maar ook voor de toenemende focus op wellbeing en keuzevrijheid voor werknemers.

Wilt u meer weten? KPMG beschikt over een Grants & Incentives-praktijk om ondernemingen te ondersteunen bij het identificeren van relevante stimuleringsmaatregelen en bij het vergroten van de kansen op een succesvolle overheidssteunaanvraag.

Daarnaast heeft ons Reward-team een uitgebreide expertise bij het implementeren van het mobiliteitsbudget en cafetariaplannen van A tot Z: juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en praktisch.

Ontdek meer

Neem contact met ons op