Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) trad in werking op 1 mei 2019 en is sinds 1 januari 2020 van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen.  Het nieuwe WVV vereenvoudigde het aantal rechtsvormen. Daarnaast bepaalt het nieuwe WVV dat de statuten van alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten overeenstemmen met de bepalingen van het WVV voor 1 januari 2024.

Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten aldus hun statuten hebben gewijzigd tegen deze deadline.

Deze verplichte statutenwijziging is naast de aanpassingen naar het WVV ook de ultieme gelegenheid om bepaalde afspraken in de statuten na te gaan. Zijn de afspraken nog up-to-date? Moeten er inhoudelijke punten wijzigen (bijvoorbeeld de overdrachtsregeling van de vennootschapsaandelen of het inrichten van verschillende soorten aandelen)? 

Als u de statuten van de rechtsvormen die verdwijnen of beperkter worden gedefinieerd niet tijdig aanpast, worden deze automatisch als volgt omgezet:

  • de commanditaire vennootschap op aandelen wordt een naamloze vennootschap met een enige bestuurder;
  • de landbouwvennootschap wordt ofwel een vennootschap onder firma ofwel, als er stille vennoten zijn, een commanditaire vennootschap;
  • het economisch samenwerkingsverband wordt een vennootschap onder firma;
  • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid wordt een vennootschap onder firma;
  • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet aan de nieuwe definitie onder het WVV voldoet en bijgevolg niet als een ‘echte’ CV wordt aangemerkt, wordt een besloten vennootschap; en
  • de beroepsvereniging en de federatie van beroepsverenigingen wordt een VZW.

Gelet op het aantal vennootschappen die hun statuten nog moeten wijzigen voor 1 januari 2024 en de verplichte notariële tussenkomst voor een statutenwijziging, valt er dus geen tijd te verliezen.