Zoals de afgelopen weken uitgebreid in de media is verschenen, is er nieuwe fiscale wetgeving verschenen met betrekking tot het Belgische fiscale auteursrechtregime. Dit regime is de laatste jaren vrij uitgebreid toegepast, wat resulteerde in aanzienlijk lagere belastingtarieven voor personen die inkomsten uit auteursrechten verdienen, maar na veel debat is er een wet goedgekeurd in het parlement eind december 2022. Wat is het toepassingsgebied van deze nieuwe wet, voor wie geldt de nieuwe wet en hoe kunt u uw bedrijf voorbereiden op de impact?

Toepassingsgebied van de nieuwe wet

Hoewel de bedoeling van de nieuwe wet in de media vrij expliciet werd vermeld, is dit bij het lezen van de eigenlijke wet niet (meer) zo duidelijk. Hoewel de media berichtten over het doel van de wetgever om sectoren en activiteiten zoals IT, marketing, architectuur en consultancy uit te sluiten, wordt dit niet expliciet in de wet vermeld. De wet verwijst nog steeds vrij ruim naar de algemene wetgeving inzake auteursrechtelijke bescherming en omvat dus veel potentiële activiteiten die zouden kunnen kwalificeren als ‘in aanmerking komende activiteiten’.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

Maar wie valt er nu effectief binnen of buiten deze gewijzigde regeling? Hoewel de eerdergenoemde sectoren zoals IT en marketing zich nog (steeds) in een "grijze zone" bevinden, zal uit de praktijk nog moeten blijken of deze sectoren al dan niet aanspraak kunnen (blijven) maken op het auteursrecht. De tijd zal uitwijzen waar die dunne lijn precies zal liggen. De kans om als dergelijke onderneming rechtszekerheid te verkrijgen (bijvoorbeeld door middel van een voorafgaande beslissing of rulingprocedure) zal zeer gering zijn en de kans op zware belastingcontroles is groot. Dat maakt toepassing van een regeling die een directe impact heeft op het nettoloon van werknemers natuurlijk een riskante keuze. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Gezien de aanzienlijke impact voor een bedrijf dat dit regime verliest, is het belangrijk om zich nu al voor te bereiden. Daarom adviseren wij om eerst de exacte impact te berekenen (zowel op individueel als op werkgeversniveau) en op basis daarvan een strategie en plan op te stellen. Concrete vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn onder meer: “zal u uw werknemers compenseren? Kunt u uw werknemers compenseren? En hoe zal u uw werknemers compenseren?”

KPMG heeft een tool in handen waarmee wij deze impact voor u kunnen berekenen. Onze tool houdt rekening met het overgangsregime van 2023 alsook de uiteindelijke impact in 2024.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen!

 

Auteurs: Thomas Goemaere, Executive Manager & Casper Wouters, Tax Adviser