Als onderneming is het noodzakelijk om te kunnen blijven innoveren, transformeren en groeien. Daarvoor zijn er wel heel wat investeringen nodig op gebieden zoals innovatie, onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal. Vaak zijn de financiële kosten van zo’n investering erg hoog, maar overheidssubsidies en -steun kunnen heel wat soelaas bieden.

Subsidies of overheidssteun aanvragen klinkt eenvoudig, maar vaak is de administratieve last aanzienlijk. Daarnaast bestaan er tal van mogelijke subsidies, fiscale maatregelen en financiële ondersteuningsvormen en wordt het soms moeilijk om door het bos de bomen te zien.

De ‘Grants & Incentives’-praktijk van KPMG kan u niet alleen helpen met een succesvolle steunaanvraag, maar bekijkt ook het ruimere kader voor, tijdens en na uw aanvraag. Onze KPMG-expert die deze praktijk leidt, is Matthias Marescaux. In onderstaand interview probeert hij alvast een deeltje van het overheidssteunkluwen te ontwarren en legt hij uit hoe de niet-traditionele aanpak van KPMG u op weg kan helpen.

Matthias, de overheid biedt heel wat steun aan bedrijven die willen en durven groeien en investeren. Op welke gebieden worden er gewoonlijk stimulansen aangeboden en waarom zijn juist die gebieden zo belangrijk?

We kunnen de verschillende gebieden waarop de overheid een onderneming kan ondersteunen samenvatten in 4 sleutelwoorden: professionaliseren, transformeren, innoveren en internationaliseren. 

Het is belangrijk om groeiende bedrijven een duwtje in de rug te geven. Kleinere bedrijven die hun bedrijfsvoering willen professionaliseren kunnen vaak rekenen op overheidssteun, zoals de KMO-portefeuille. Overheidssteun is ook mogelijk voor organisaties die willen transformeren. Denk maar aan bedrijven die nieuwe markten opzoeken of nieuwe producten willen introduceren. Zo’n transformatie heeft vaak een verregaande impact op een bedrijf, waardoor overheidssteun soms noodzakelijk is. Daarnaast wil de overheid ook bedrijven stimuleren die innoveren en vernieuwende producten en diensten ontwikkelen. Ook organisaties die het buitenland willen verkennen of ondernemingen die zich ook in België willen vestigen kunnen rekenen op steun.

Bovendien heeft een regering altijd bepaalde beleidspunten. Via steunmaatregelen kan een overheid dan bepaalde accenten leggen. Daarbij denken we tegenwoordig vooral aan duurzaamheid en circulariteit. Toch mogen we ook technologische innovaties, zoals artificiële intelligentie, en menselijk kapitaal of HR-aangelegenheden niet uit het oog verliezen.

 

Welke soorten bedrijven komen er vandaag de dag in aanmerking voor overheidssteun?

Voor veel bedrijven is overheidssteun juist in dit ondernemingsklimaat vaak de extra push die ze nodig hebben. In deze turbulente tijden is het voor organisaties belangrijker dan ooit om dynamisch te zijn en snel te kunnen schakelen. Dat betekent dat er een zeer breed scala aan bedrijven en ondernemingsvormen in aanmerking komen voor overheidssteun. Uiteraard moet er met een aantal belangrijke aspecten rekening worden gehouden, zoals de verschillende soorten steunkanalen die beschikbaar zijn en de maturiteit van een organisatie. Samen met u gaat KPMG op zoek naar de meest geschikte steunaanvraag.

 

Hoe begint een onderneming best aan zo’n overheidssteunaanvraag en hoe kan KPMG daarbij helpen?

Alles begint bij een idee en een bepaalde verander- of innovatiewens. Zelfs in dit vroege stadium staat KPMG voor haar klanten klaar. Hoe vroeger ons ‘Grants & Incentives’-team bij de aanvraag betrokken wordt, hoe beter we de verschillende opties kunnen in kaart brengen. Daarbij hanteert KPMG een eigen aanpak. Het gaat bij ons om veel meer dan enkel een succesvolle steunaanvraag, want we bekijken steeds het ruimere kader voor, tijdens en na uw aanvraag.

 

Hoe gaat KPMG juist tewerk?

Onze eerste stap is altijd een grondig intakegesprek. We onderzoeken samen verschillende ideeën, markten en financiële uitdagingen. Daarnaast focussen we ook op uw eigen klanten en kijken we kritisch naar de businesscase die samenhangt met uw innovatie-idee. Dat is belangrijk omdat we discrepantie tussen uw onderneming, uw innovatie en uw klanten willen vermijden.

Dan onderzoeken we welke oplossingen er op korte termijn mogelijk zijn, maar we willen ook focussen op de lange termijn. Na het indienen van een aanvraag kan KPMG namelijk nog heel wat ondersteuning bieden. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal fiscale maatregelen waarvan ondernemingen naast een directe steunaanvraag nog gebruik kunnen maken.

Doorheen dit alles moet onze cliënten zich vooral kunnen focussen op hun eigen visie en strategie. KPMG zorgt ervoor dat ondernemingen zo weinig mogelijk tijd moeten steken in de administratieve inspanning die een steunaanvraag onvermijdelijk met zich meebrengt.

 

Wat maakt de aanpak van KPMG zo uniek?

Bij KPMG Grants & Incentives willen we voor al onze klanten een echte sparringpartner zijn. We willen organisaties van A tot Z ontzorgen, zowel op korte als op langere termijn. Dat betekent dat onze ondersteuning niet stopt bij een subsidieaanvraag. We bieden niet enkel hulp bij het onderbouwen van uw business case, maar hebben ook de nodige expertise inzake intellectuele eigendomsrechten in huis, waardoor het intellectuele kapitaal van de organisatie geborgd wordt. Daarnaast kunnen we ook de mogelijkheden voor financieringsvormen schetsen en bekijken we de fiscale maatregelen waar uw bedrijf gebruik van kan maken naast de directe steunaanvraag.

We willen bovenal een kritisch klankbord voor onze klanten zijn en ze een spiegel voorhouden over hun ideeën. Onze klanten moeten overtuigd zijn dat hun businesscase en innovatieplannen werken – dan helpt het als een buitenstaander even meedenkt.

 

Welke gouden raad op het gebied van overheidssteun wilt u nog meegeven aan ondernemingen?

Ik vind het vooral belangrijk dat organisaties hun eigen klanten goed begrijpen. Alleen zo kan je goede businesscases en innovatieplannen opstellen. Los daarvan mag dat een onderneming niet tegenhouden om dingen te proberen. Mijn raad zou zijn: probeer het, kijk hoe u kan groeien en bouw meer kennis op. Dat is de enige manier om klaar te zijn voor de toekomst.