Voor het aanslagjaar 2021 hebben vennootschappen met een boekjaar dat eindigt tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021, tot en met 28 oktober 2021 de tijd om hun aangifte in te dienen (wat betreft de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen).

Uit een recente publicatie op de website van de Belastingadministratie (VenB | FOD Financiën (belgium.be)) blijkt evenwel dat indien u uw aangifte uiterlijk op 30 september 2021 indient en deze aangifte aanleiding geeft tot een teruggave van belastingen, deze bij voorrang door de Belastingadministratie zal worden behandeld. U zult uw terugbetaling dus, behoudens uitzondering, uiterlijk eind december 2021 ontvangen.

Aangezien het beheer van cashflow van cruciaal belang is gedurende deze tijden van economische stagnatie, gaat u best nu al na of u in aanmerking komt voor een vervroegde terugbetaling om dan uw aangifte uiterlijk op 30 september 2021 in te dienen.