Op basis van een bevraging door het Centre for Excellence in Strategic Rewards van Vlerick Business School blijkt dat slechts 30% van de werkgevers een Total Reward Statement (TRS) aanbiedt. Een Total Reward Statement stimuleert volgens die werkgevers het bewustzijn van het verloningspakket, verhoogt de appreciatie, verlegt de focus van financiële verloning naar andere niet financiële verloningselementen en heeft een positieve impact bij rekrutering en retentie (1). Vlerick Business School publiceerde eerder dit jaar een interessante whitepaper over het Total Reward Statement (1).   Iedereen is het eens over de vele voordelen van een TRS. Het is een eenvoudige en essentiële stap naar een betere communicatie van het verloningspakket.

Een volledig overzicht van het totale verloningspakket

Door de hoge fiscale druk zijn Belgische werkgevers altijd al erg creatief geweest in het toekennen van voordelen. Belgische werknemers hebben vaak recht op een zeer uitgebreid loonpakket, maar het is ook duidelijk dat ze niet altijd op de hoogte zijn van hoe dit pakket er exact uitziet. Op de salarisstrook worden slechts enkele voordelen opgenomen en complex voorgesteld. Sommige werkgevers bieden een kort overzicht op een intranet, maar meestal is dit niet volledig.  De volledige verloning gaat immers verder dan het nettoloon, de groepsverzekering en de wagen. Het kan ook het jaarlijks personeelsfeest of een opleiding omvatten. Met een Total Reward Statement bied je een volledig overzicht van alle voordelen.

Onbekende voordelen in de spotlight zetten of een focus leggen op een bepaalde strategie

Via het TRS kunnen werknemers onbekende voordelen terugvinden.  Dat is nodig, want over sommige voordelen werd bijvoorbeeld nooit goed gecommuniceerd of bepaalde elementen werden niet altijd als onderdeel van het verloningspakket gezien. De mogelijkheid om een kwalitatieve maaltijd te nuttigen op kantoor of om een goede koffie te drinken kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van het loonpakket.

De appreciatie van het totale verloningspakket stijgt

Studies tonen aan dat een TRS de appreciatie van het totale verloningspakket doet stijgen.  Werknemer krijgen immers een overzicht van het volledig pakket op één plaats.  Ze kunnen vaststellen hoe uitgebreid hun verloningspakket is en krijgen een duidelijk zicht op de (vaak hoge) waarde van bepaalde voordelen.

Een voordeel waarderen

Het is voor werknemers soms moeilijk om de waarde van een bepaald voordeel in te schatten. Het TRS maakt het eenvoudiger om een waarde te plakken op een voordeel. In het geval van bijvoorbeeld de hospitalisatieverzekering, beseft een werknemer pas de waarde als hij of zij zelf een hospitalisatieverzekering dient af te sluiten. Een werknemer begrijpt ook niet altijd welke bijdragen de werkgever stort in de groepsverzekering.  Ook andere voordelen, zoals een tankkaart, kunnen een zeer hoge waarde hebben.

Een duidelijke waardering laat toe om de waarde van de voordelen te vergelijken met cash. Bij het vergelijken van salarispakketten tussen werkgevers gaat een werknemer zich doorgaans enkel focussen op cash en niet op alle voordelen die toegekend zijn, net omdat ze moeilijk te waarderen zijn.

Een voordeel op een bondige manier toelichten

Vele onderdelen van het loonpakket zijn soms moeilijk uit te leggen. Werknemers weten soms niet waarop ze recht hebben. Via het TRS kan een werkgever een bondige en heldere uitleg geven over elk voordeel en indien nodig nog extra documentatie toevoegen per voordeel. De soms complexe forfaitaire kostenvergoedingen kunnen ook duidelijk toegelicht worden via een Total Reward Statement.

De Total Reward Statement van KPMG

Steeds meer klanten van KPMG zien het TRS als ideale aanvulling op het cafetariaplan.  De TRS-functionaliteit is volledig ingebouwd in de Flex Reward Tool van KPMG, maar is ook afzonderlijk toegankelijk. Het grootste voordeel is de flexibiliteit. Voordelen kunnen eenvoudig toegevoegd worden met een beknopte toelichting in 3 talen. Voordelen en bedragen kunnen ingesteld worden op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. Een TRS is een echte ‘quick win voor de volledige organisatie. Het is makkelijk op te zetten en vraagt slechts 1 à 2 updates per jaar.

(1) Van Steerthem, A., Baeten, X., & Van Hove, M. (2021). Total Reward Statements: How to maximise the potential? Insights into the added value of Total Reward Statements in reward communication. Vlerick Business School. http://hdl.handle.net/20.500.12127/6657