Btw op overdracht auteursrechten door bestuurders-natuurlijke personen?

Btw op overdracht auteursrechten

De Rulingcommissie heeft uitspraak gedaan over de noodzaak om als bestuurder-natuurlijke persoon een btw-nummer aan te vragen...

Btw op overdracht auteursrechten door bestuurders-natuurlijke personen?

figure holding tax blocks

De Rulingcommissie heeft uitspraak gedaan over de noodzaak om als bestuurder-natuurlijke persoon een btw-nummer aan te vragen wanneer die bestuurder vergoedingen ontvangt voor de overdracht van auteursrechten aan zijn vennootschap.

Beoogde problematiek

Natuurlijke personen die de hoedanigheid bezitten van bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap treden ten opzichte van derden op als orgaan van de rechtspersoon die ze vertegenwoordigen. Volgens artikel 4, §1 WBTW handelen ze dus niet op zelfstandige wijze. Als zij handelen in de gewone uitoefening van hun statutaire opdracht bevinden ze zich dus in een band van ondergeschiktheid ten aanzien van de rechtspersoon die hun deze opdracht heeft toevertrouwd. Voor de opdrachten die in dat kader verricht worden zijn zij daarom geen btw-belastingplichtige (in tegenstelling tot bestuurders-rechtspersonen die sinds 1 juli 2016 wel verplicht worden aangemerkt als btw-plichtige).

Toch moet deze situatie vanuit btw-standpunt zorgvuldig worden benaderd. Als een bestuurder-natuurlijke persoon naast de gewone uitoefening van zijn mandaat, ook nog bijzondere opdrachten vervult die verder gaan dan de gewone uitoefening van de statutaire opdracht van de bestuurder, worden die prestaties wél onderworpen aan btw en dringt een btw-registratie zich op.

Bovenstaand standpunt is uiteraard vatbaar voor discussie, want waar eindigt de gewone mandaatsuitoefening en waar begint de bijzondere opdracht? In de uitspraak van de Rulingcommissie wordt dit onderscheid toegespitst op het ontvangen van royalty’s. De situatie is als volgt: een bestuurder-natuurlijke persoon draagt auteursrechten over aan de vennootschap waarin hij het bestuursmandaat opneemt en ontvangt naar aanleiding van deze overdracht een vergoeding. De vraag is of dergelijke overdracht van auteursrechten nog wordt beschouwd als onderdeel van de gewone uitoefening van zijn bestuursmandaat. 

Uitspraak Rulingcommissie

Gezien het praktijkbelang van deze problematiek, heeft de Rulingcommissie een officieel standpunt ingenomen omtrent deze vergoedingen ontvangen in het kader van een overdracht van auteursrechten. Zij is van mening dat de overdracht van auteursrechten binnen de grenzen van de normale werkzaamheden van het bestuursmandaat valt. Dit heeft als gevolg dat de bestuurder-natuurlijke persoon niet dient op te treden als btw-belastingplichtige en dus ook niet verplicht is een btw-nummer aan te vragen. Let op: de bewoording “niet verplicht” wijst op een administratieve tolerantie, waarbij de bestuurder-natuurlijke persoon wel de mogelijkheid krijgt zich alsnog voor btw-doeleinden te registreren indien het overdragen van auteursrechten op een geregelde basis zou plaatsvinden.

Daarnaast lijkt die visie toepasbaar op de vergoedingen ontvangen door werknemers die in het kader van hun arbeidsovereenkomst auteursrechten overdragen. Zij handelen per definitie niet op een zelfstandige basis, aangezien er steeds een band van ondergeschiktheid is met de werkgever.

1000

Neem contact met ons op