IFRS 17 - Verzekeringen

IFRS 17 - Verzekeringen

De enige manier om de potentiële impact van IFRS 17 echt goed te begrijpen, is de berekeningen te maken.

De veranderende vereisten van IFRS 17 beter begrijpen

Het team van KPMG dat zich wereldwijd bezighoudt met veranderingen op het vlak van boekhouding deed onlangs een complexe oefening met de bedoeling om de gevolgen van IFRS 17 te berekenen aan de hand van illustratieve voorbeelden.

Nieuwe presentaties en informatieverschaffingen toegelicht in het verslag

  • De winst-en-verliesrekening
  • Het overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten
  • Mutaties in verzekeringsactiva en -verplichtingen geanalyseerd per bouwblokcomponent (vereist volgens voorontwerp alinea 76), waaronder een analyse van nieuwe bedrijfsactiviteiten
  • Mutaties in verzekeringsactiva en -verplichtingen geanalyseerd tussen de verplichtingen onderling, voor de resterende dekking en ingediende claims
  • Gebruikte inputs voor het bepalen van de inkomsten uit verzekeringscontracten
  • Een analyse van de uitgaven voor de verzekeringsinvestering

Wat zal dit inhouden voor verzekeraars?

De informatieverschaffingen zullen vereist zijn voor zowel gesloten verzekeringscontracten als gecedeerde herverzekeringen. Daarnaast zullen ook de mutaties voor gesloten verzekerings- en herverzekeringscontracten afzonderlijk moeten worden geanalyseerd. Deze interpretatie van de vereisten inzake presentatie en informatieverschaffing is gebaseerd op het voorontwerp van 2014, aangevuld door de daaropvolgende beraadslagingen door de IASB tot en met oktober 2015.

Hoewel de IASB haar herberaadslagingen met betrekking tot de vereisten inzake presentatie en informatieverschaffing in wezen tijdens de vergadering van 21 oktober 2015 heeft afgerond, kunnen de vereisten tijdens de ontwerpfase nog verder worden gewijzigd voordat de aangekondigde standaard wordt gepubliceerd.

Gelet op de complexiteit van de nieuwe vereisten, wilden we deze oefening maken om verzekeraars en herverzekeraars alvast meer inzicht te geven in de mate van detail en de mogelijke gevolgen op de financiële verslaggeving. Daarnaast kan zo al met meer vertrouwen worden gewerkt aan nieuwe IT-systemen die rekening houden met de nieuwe vereisten en die investeringen toekomstbestendig maken.

© 2024 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.