De invoering van levenscyclusbeheer voor gebouwen en wagenparken.

De invoering van levenscyclusbeheer

Elk project moet ernaar streven om niet louter een enkele fase van de levenscyclus te behandelen, maar die behandeling te kaderen in de volledige levenscyclus.

1000

Het is essentieel dat, in tegenstelling tot de traditionele aanpak, bij een nieuw project reeds aan de tekentafel wordt nagedacht over de impact van het ontwerp op de exploitatie en het onderhoud. Deze benadering kan een aanzienlijke besparing opleveren. 

Een interactievere en meer interdisciplinaire aanpak is cruciaal bij de invoering van levenscyclusbeheer en de bijhorende informatiesystemen.

lifecycle 1

Dankzij een intelligenter wagenparkbeheer wordt het mogelijk om de kosten verder te drukken.

Lifecycle 2

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.