Rechtbank Noord-Holland: geen 30%-regeling voor inkomende werknemers uit grensstreek na eerste vijf jaar

Rechtbank Noord-Holland

Enige tijd geleden heeft de Hoge Raad beslist dat het 150-kilometercriterium voor de 30%-regeling in stand kan blijven.

1000

Wij verwijzen hiervoor naar de maart 2016-editie van deze nieuwsbrief. Onlangs heeft Rechtbank Noord-Holland bevestigd dat inkomende werknemers uit de grensstreek geen recht hebben op toepassing van de 30%-regeling na de eerste vijf jaar van de looptijd. 

Wetgeving van voor 1 januari 2012

De 30%-regeling in haar huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2012. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling zoals die gold tot 1 januari 2012, diende de werknemer te beschikken over een ‘specifieke deskundigheid’ die niet of nauwelijks aanwezig was op de Nederlandse markt. Deze eis is vanaf 1 januari 2012 vervangen door de huidige salarisnorm. Tevens gold de 150-kilometereis nog niet. 

 

Zodra de 30%-regeling wordt toegekend, kan deze worden toegepast voor een periode van maximaal tien jaar. Daarbij wordt na de eerste vijf jaar tussentijds getoetst of belanghebbende nog aan de voorwaarden voldoet. Vanaf dat moment kan de beschikking door de Belastingdienst worden ingetrokken indien blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Onderhavige casus

De werknemer in de onderhavige casus was het er niet mee eens dat na vijf jaar geen gebruik meer kon worden gemaakt van de resterende looptijd als gevolg van de toets aan het 150-kilometercriterium. Belanghebbende voerde hierbij aan dat bij de tussentijdse toets alleen aan de schaarste en aan de deskundigheid moet worden getoetst, dus niet aan het 150-kilometercriterium. Tevens zou op grond van het vertrouwensbeginsel aan de looptijd van de beschikking 30%-regeling vertrouwen mogen worden ontleend en zou het niet langer toepassen van de 30%-regeling voor hem een onvoorzienbare persoonlijke buitensporige last vormen.

 

Het vertrouwensbeginsel houdt hierbij in dat belanghebbende in beginsel zou mogen vertrouwen op het beleid en de gedragingen van de Belastingdienst. Derhalve zou belanghebbende er wellicht van mogen uitgaan dat de voorwaarden van toepassing zijn en blijven zoals deze aan het begin van de toepassing van de 30%-regeling gelden. Doordat er bij toekenning van de 30%-regeling nog geen sprake was van een 150-kilometereis (maar deze gedurende de looptijd van de 30%-regeling werd ingevoerd), zou dit strijd kunnen opleveren met het vertrouwensbeginsel.

Jurisprudentie

In het verleden zijn de voorwaarden van de 30%-regeling al vaker gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld het percentage dat onbelast vergoed kan worden teruggeschroefd van 35% naar 30%. Destijds is ook een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel, waarbij Hof ’s-Gravenhage besliste dat de fiscus niet in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld door het tarief te verlagen. De Hoge Raad sloot zich hierbij aan.  

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft eerder dit jaar een vergelijkbare zaak als de onderhavige afgewezen. Ook Rechtbank Noord-Holland heeft bovenstaande argumenten afgewezen in lijn met de eerdere jurisprudentie. Indien echter tot de Hoge Raad zal worden geprocedeerd, kan het eindoordeel nog jaren op zich laten wachten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de 30%-regeling.

 

 

Esther Schutte en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.