Belgische regering pakt techniek van interne meerwaarden aan

Belgische regering pakt techniek van interne...

Vanaf 1 januari 2017 zal het kapitaal gecreëerd door een inbreng van de eigen aandelen in een (nieuwe) holdingvennootschap niet langer volledig als ‘fiscaal gestort kapitaal’ (dat belastingvrij de vennootschap kan verlaten) kwalificeren.

1000

In het kader van de begroting 2017 kondigde de Belgische federale regering aan de techniek van de interne meerwaarden aan te pakken. Vanaf 1 januari 2017 zal het kapitaal gecreëerd door een inbreng van de eigen aandelen in een (nieuwe) holdingvennootschap niet langer volledig als ‘fiscaal gestort kapitaal’ (dat belastingvrij de vennootschap kan verlaten) kwalificeren. Voor bestaande structuren kondigt de Belgische regering aangescherpte controles aan.

Interne meerwaarden

Er kan sprake zijn van interne meerwaarden wanneer een natuurlijk persoon de aandelen van een vennootschap die hij op naam aanhoudt, inbrengt in zijn eigen (al dan niet nieuw opgerichte) holding tegen uitgifte van nieuwe aandelen. Aangezien deze inbreng gebeurt tegen marktwaarde, kan een meerwaarde worden gerealiseerd wanneer de marktwaarde hoger is dan de aanschafwaarde. Deze meerwaarde is onder voorwaarden belastingvrij. 

 

Het fiscaal gestorte kapitaal dat op deze manier wordt gecreëerd, kon in een latere fase (bij voorkeur na een wachttermijn van drie jaar) – bijvoorbeeld door middel van een kapitaalvermindering – belastingvrij terugvloeien naar de natuurlijke persoon-aandeelhouder. Het fiscaal gestorte kapitaal kan immers belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit in tegenstelling tot een vermindering van de belaste reserves, die wordt aangemerkt als een belastbaar dividend met een tarief van 27% (30% vanaf 1 januari 2017).

 

De voorbije jaren heeft de Belgische fiscus het beleid inzake de interne meerwaarden, bij gebrek aan wettelijke regels, diverse malen aangescherpt. Wij verwijzen hiervoor onder meer naar de januari 2014-editie van deze nieuwsbrief

Nieuwe inbrengen

De Belgische regering heeft aangekondigd dit regime te wijzigen voor de inbrengen vanaf 1 januari 2017. Aandelen die vanaf 1 januari 2017 worden ingebracht, zullen dan slechts ten belope van hun aanschafwaarde (en niet de marktwaarde) als fiscaal gestort kapitaal kwalificeren. Ten hoogste dit bedrag kan in geval van een latere kapitaalvermindering belastingvrij de vennootschap verlaten.

 

De inbrengmeerwaarde (verschil tussen de marktwaarde en de aanschafwaarde) wordt bij de holdingvennootschap beschouwd als een belaste reserve, die bij uitkering aan 30% roerende voorheffing wordt onderworpen. Als gevolg hiervan kan de meerwaarde alsnog worden belast in geval van een kapitaalvermindering.

Bestaande structuren

Fiscaal gestort kapitaal ontstaan voor 1 januari 2017 blijft buiten schot. Hier kondigt de regering echter verscherpte fiscale controles aan op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Inbrengen in het verleden die als doel hadden belasting te vermijden zullen door de Belgische fiscus worden genegeerd. Als gevolg daarvan zal er roerende voorheffing verschuldigd zijn bij een latere uitkering aan de aandeelhouder. 

 

Aangezien er nog geen wetteksten voorhanden zijn, is het momenteel nog niet duidelijk wat de precieze draagwijdte van deze maatregel zal zijn en of er uitzonderingen van toepassing zullen zijn. Het spreekt voor zich dat wij deze ontwikkelingen voor u op de voet volgen. Daarnaast beoordelen wij graag met u welke gevolgen deze ontwikkelingen voor uw structuur kunnen hebben.

 

 

Kizzy Wandelaer en Sjeel Debeuf

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.