Online Dispute Resolution Platform

Online Dispute Resolution Platform

Webshops krijgen een aantal nieuwe verplichtingen op vlak van consumentenbescherming.

1000
dispute

Op 9 januari 2016 trad Verordening nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen in werking. Via deze verordening (hierna de “ODR Verordening”) wenst de Europese Unie een online platform (hierna “ODR-platform”) op te zetten dat moet dienen als een uniek toegangspunt voor consumenten en ondernemingen die online actief zijn die hun eventuele geschillen over een online transactie buitengerechtelijk wensen te regelen. De ODR Verordening gaat hierbij verder op eerdere Europese regelgeving met betrekking tot de buitengerechtelijke of alternatieve geschillenbeslechting.

Concreet bestaat het ODR-platform uit een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar is (zie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ). Op deze website kunnen consumenten en ondernemers informatie vinden over de verschillende mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen. Voorts kunnen consumenten en ondernemingen op de website een eventuele klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Het ODR-platform bezorgt deze klacht dan in principe aan de bevoegde ADR-entiteiten. Deze entiteiten zijn organen opgericht in het kader van de Europese regels met betrekking tot de alternatieve geschillenregeling, de zgn. ADR-regels.

De concrete werking van het ODR-platform wordt mogelijk gemaakt door de zgn. ODR-contactpunten die door elke lidstaat moet worden aangeduid. Zij verzorgen de communicatie tussen partijen en de desbetreffende ADR-entiteiten en garanderen de concrete werking van het platform.

De ODR Verordening verplicht voorts ondernemingen die actief zijn in E-commerce om op hun website een hyperlink te plaatsen naar het ODR-platform. Online ondernemingen die wettelijk verplicht zijn om geschillen met consumenten op te lossen via een ADR-entiteit (denk bijvoorbeeld aan bepaalde ondernemingen actief in de energie- of communicatiesector) zijn tevens verplicht het bestaan van het ODR-platform te melden aan hun klanten. Ook zullen zij de hyperlink naar het ODR-platform moeten opnemen in alle e-mailverkeer naar consumenten en zullen zij deze informatie moeten opnemen in hun algemene voorwaarden.

Aangezien de Europese Commissie van mening was dat enkele lidstaten op 9 januari 2016 nog niet in orde waren met het implementeren van bovenstaande maatregels, heeft zij de concrete lancering van de website uitgesteld naar 15 februari 2016. Niettemin doen online ondernemingen er goed aan om zo spoedig als mogelijk, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan, om bovenstaande regels te implementeren en desgevallend hun algemene voorwaarden aan te passen.

 

Article by Tim Fransen (Counsel, K law*) and Wout de Cock (Attorney, K law*)

*K law, an independent law firm, forms a cost association with KPMG Tax & Legal Advisers

© 2024 KPMG Central Services, een Belgische vennootschap onder firma ("VOF/SNC") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Ga voor meer informatie over de wereldwijde structuur van KPMG naar https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.