Nieuwe fiscale maatregelen in Belgische begroting voor 2017

Fiscale maatregelen Belgische begroting voor 2017

De federale regering heeft recent een akkoord bereikt over de begroting voor 2017. Daarbij horen ook enkele fiscale maatregelen. Over de hervorming van de vennootschapsbelasting, de eventuele invoering van een vermogenswinstbelasting en een plan om het spaargeld van ‘de Belg’ te mobiliseren (stimuleren van investeringen in KMO’s) werd echter nog geen akkoord bereikt. De regering heeft zich wel voorgenomen om deze drie aangelegenheden in de komende maanden verder te onderzoeken.

1000

Hierna volgt een overzicht van de fiscale maatregelen die reeds opgenomen zijn in de begroting voor 2017.

 

Verhoging tarief roerende voorheffing

Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden en interesten wordt verhoogd (vermoedelijk met ingang van 1 januari 2017) van 27% naar 30%. Daarmee is de roerende voorheffing in enkele jaren tijd verdubbeld.

 

Interne meerwaarden

Het (nieuw) gecreëerde kapitaal naar aanleiding van een inbreng van een deelneming in een eigen (holding)vennootschap zal – fiscaaltechnisch gezien – worden beschouwd als een belaste reserve en niet als ‘fiscaal gestort kapitaal’. Dit heeft tot gevolg dat bij een latere kapitaalvermindering en uitkering van deze reserve roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.

 

Brandstofkaarten

Brandstofkaarten (tankkaarten) toegekend aan werknemers in verband met een auto van de zaak zullen bij de werkgevers zwaarder worden belast. Verwacht wordt dat de btw-aftrek van tankkaarten verder zal worden ingeperkt, waardoor het voor werkgevers duurder zal worden om dergelijke tankkaarten aan hun werknemers ter beschikking te stellen.

 

Introductie mobiliteitsbudget

Door de introductie van een mobiliteitsbudget zullen werknemers een keuze kunnen maken tussen een bedrijfswagen, een ander vervoermiddel of meer nettoloon. Er wordt geen wijziging verwacht in de berekening van het voordeel van alle aard voor auto’s van de zaak.

 

Afschaffing speculatietaks

De omstreden speculatietaks wordt afgeschaft. Deze taks (33%) was van toepassing op vermogenswinsten gerealiseerd op beursgenoteerde aandelen die binnen een periode van zes maanden na aankoop weer werden verkocht.

De speculatietaks zorgde voor een inzinking van de aandelenhandel, waardoor de opbrengst ervan na acht maanden (€ 17 miljoen) ruimschoots wegviel tegen de gederfde opbrengst aan beurstaksen (€ 71 miljoen).

 

Uitbreiding beurstaks

Naar verluidt zal het toepassingsgebied van de beurstaks worden verruimd, waardoor deze ook verschuldigd zal zijn door beleggers die beleggen via een buitenlandse makelaar. De inning zal gebeuren via inhouding aan de bron door de buitenlandse makelaar dan wel bij het ontbreken hiervan via een aangifteplicht bij de belegger.

Verder worden de maximumbedragen van de beurstaks verdubbeld naar € 1.600 voor aandelen, € 1.300 voor obligaties en € 4.000 voor aandelen in gekapitaliseerde beleggingsvennootschappen.

 

Strijd tegen fiscale fraude

De strijd tegen fiscale fraude blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo zullen er binnen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 94 extra ambtenaren worden aangeworven.

Hoewel de grote lijnen van de fiscale maatregelen van de begroting 2017 nu bekend zijn, is het ten tijde van het sluiten van de redactie nog wachten op het eigenlijke wetsontwerp voor verdere verduidelijking bij de concrete implementatie en inwerkingtreding van de diverse maatregelen.

 

Kris Lievens en Pieter-Jan Van Leemputten

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.