Woont u in België en bent u commissaris bij een Nederlandse vennootschap?

Commissaris bij een Nederlandse vennootschap?

Als commissaris in Nederland dient u er rekening mee te houden dat de Nederlandse vennootschap niet langer wettelijk verplicht is Nederlandse loonheffingen in te houden over de commissarisbeloning.

1000

In het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt de wettelijke bepaling van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen per 1 januari 2017 afgeschaft. Eerder is deze maatregel al door een beleidsbesluit goedgekeurd per 1 mei 2016. Er is in dat geval geen inhoudingsplicht voor het lichaam waarvoor de commissaris werkzaamheden verricht. U wordt dus niet langer geregistreerd in de Nederlandse loonadministratie van de Nederlandse vennootschap en ontvangt niet automatisch een Nederlandse jaaropgaaf.

De commissarisbeloning is niettemin belast in Nederland via de inkomstenbelasting en de wijziging doet niet af aan de mogelijke verplichtingen ten aanzien van de omzetbelasting. Alleen de verplichte loonbelasting als voorheffing komt te vervallen.

Het verdrag tussen België en Nederland regelt dat het land waarin de vennootschap is gevestigd mag heffen over de volledige commissarisbeloning. De Nederlandse wetgeving zal bovendien per 1 januari 2017 zodanig worden gerepareerd dat zeker wordt gesteld dat Nederland daadwerkelijk kan heffen over de volledige beloning en niet alleen over uw werkdagen op Nederlands grondgebied. Het kabinet heeft in dit verband twee toerekeningsregels voorgesteld:

  • Als sprake is van winst uit onderneming van de bestuurder of commissaris wordt de functie geacht te zijn vervuld met behulp van een vaste inrichting in Nederland.
  • Als sprake is van loon of resultaat uit overige werkzaamheden wordt de functie steeds geacht te zijn vervuld in Nederland.

U bent verplicht uw commissarisbeloning op te geven door middel van het indienen van een jaarlijkse Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. De vennootschap is bovendien verplicht uw commissarisbeloning te renseigneren aan de Belastingdienst via de melding ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (voorheen de IB 47-verklaring).

Wel kunnen partijen door het indienen van een gezamenlijke verklaring bij de Belastingdienst kiezen voor toepassing van de verwerking via de Nederlandse loonadministratie met de zogenoemde opting-inregeling. Uw commissarisbeloning wordt zo alsnog verloond via de Nederlandse vennootschap. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting dan mogelijk komen te vervallen.

 

Esther Hoppenbrouwers

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.