Het Audit Committee Handbook

Het Audit Committee Handbook

Het Audit Committee Handbook beschrijft vanuit een Belgisch standpunt de onderliggende principes van de rol van het auditcomité en verstrekt enorm veel niet-dwingend advies om auditcomités en bestuursraden te helpen een beter inzicht te verwerven in de processen en praktijken die bijdragen aan de opbouw en het behoud van doeltreffende auditcomités in de huidige bedrijfsomgeving. Het handboek wordt aangevuld met een volledige reeks van gebruiksklare bijlagen die praktische ondersteuning bieden aan auditcomités en bestuursraden.

1000

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.