Heffingvrij vermogen in Nederland ook voor niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

Heffingvrij vermogen in Nederland

Onlangs wees de Nederlandse Hoge Raad zijn eindarresten in de zaken Miljoen, X en Société Générale.

1000

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van deze arresten een besluit gepubliceerd waarin de consequenties voor buitenlandse belastingplichtigen met dividendinkomsten uit Nederland nader zijn uitgewerkt. Wij verwijzen naar de maart 2016-editie van deze nieuwsbrief voor een verdere toelichting.

 

De staatssecretaris keurt bovendien goed dat het heffingvrij vermogen ook door niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met box 3-inkomsten volledig mag worden toegepast. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn in Nederland slechts belastingplichtig voor een beperkte grondslag in box 3 (zoals in Nederland gelegen onroerende zaken). Hierbij werd voorheen geen rekening gehouden met het heffingvrij vermogen, dat in 2016 € 24.437 bedraagt. Box 3-belasting is slechts verschuldigd indien en voor zover de grondslag voor box 3-heffing het heffingvrij vermogen overstijgt. Dit laatste betekent voor 2016 derhalve een belastingbesparing van maximaal € 293 (30% x 4% x heffingvrij vermogen). In voorkomende gevallen kunnen particulieren om teruggaaf verzoeken over de afgelopen vijf jaar en anderen over de laatste drie jaar. Indien u wordt geconfronteerd met heffing over uw vermogen, assisteren wij u graag bij het in kaart brengen van de exacte gevolgen van dit besluit.

 

Esther Schutte en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.