Geen vrijstelling voor rente die niet aftrekbaar was bij de debiteur onder buitenlandse thin capitalizationregels

Vrijstelling rente die niet aftrekbaar was bij debiteur

Deze conclusie mag in het licht van voorgaande rechtspraak van het HvJ best verrassend worden genoemd.

1000

In een conclusie van 12 mei 2016 heeft de advocaat-generaal (hierna: A-G) bij het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) haar gedachten laten gaan over een Deense vrijstelling voor ontvangen intrest indien er bij de debiteur een aftrekbeperking gold op basis van thin-capitalizationregels. Die vrijstelling geldt echter alleen ingeval de intrest is betaald door een vennootschap die is gevestigd in Denemarken. De conclusie van de A-G is dat dit verschil in behandeling niet als beperking van de vrijheid van vestiging moet worden gezien. Deze conclusie mag in het licht van voorgaande rechtspraak van het HvJ best verrassend worden genoemd.

 

Ten overvloede geeft de A-G nog mee dat – zo het HvJ daar toch anders over mocht denken – deze behandeling kan worden gerechtvaardigd, zodat zij hoe dan ook vindt dat Denemarken geen vrijstelling hoeft te geven voor buitenlandse rente waarvoor geen aftrek in het buitenland is genoten, terwijl voor binnenlandse rente waarvoor geen aftrek is genoten die vrijstelling wél wordt verleend!

 

Voor Nederland zou deze zaak nog enige praktische relevantie kunnen krijgen, maar alleen indien het HvJ uiteindelijk zou beslissen dat de Deense regeling wel in strijd zou zijn met de vrijheid van vestiging, zie daartoe dit Engelstalige cliëntmemorandum. Die beslissing moeten wij echter nog afwachten.

 

Paul te Boekhorst
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.