De investeringsaftrek voor vennootschappen: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

De investeringsaftrek voor vennootschappen

In het kader van de “taxshift” ondergaat de investeringsaftrek echter een aantal opmerkelijke wijzigingen.

1000

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk mag aftrekken van de belastbare winst van de vennootschap.


In het kader van de “taxshift” ondergaat de investeringsaftrek echter een aantal opmerkelijke wijzigingen. Wij zetten de percentages nog eens even op een rijtje.

 

Principe

Om recht te hebben op de (gewone en verhoogde) investeringsaftrek, moet uw vennootschap investeren in:

  • materiële of immateriële activa;
  • die tijdens het boekjaar;
  • in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

De activa moeten in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en ze moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn. Sommige activa worden uitgesloten van de investeringsaftrek om misbruik te voorkomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de recente wijzigingen.

 

Gewone éénmalige investeringsaftrek

Het tarief voor de gewone investeringsaftrek wordt verhoogd naar 8% voor investeringen vanaf 1 januari 2016, mits het gaat om vennootschappen die ‘klein’ zijn gedurende het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verkregen of tot stand gebracht. Voor andere vennootschappen blijft de gewone investeringsaftrek op 0 staan.
Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • Jaaromzet exclusief btw: €9.000.000
  • Balanstotaal: €4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dat slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.


Wij merken op dat de bovenvermelde investeringsaftrek van 8% niet cumuleerbaar is met de toepassing van de notionele interestaftrek.


Gespreide investeringsaftrek

De gespreide investeringsaftrek werd reeds sinds aanslagjaar 2007 afgeschaft. Indien die aftrek echter werd verleend voor een vroeger aanslagjaar, dan blijft de investeringsaftrek lopen voor de resterende periode ervan. De investeringsaftrek bedroeg 20,5% en kon enkel worden toegepast indien de vennootschap minder dan 20 werknemers tewerkstelde.

 

Verhoogde investeringsaftrek

De percentages voor de verhoogde investeringsaftrek zijn als volgt:

AJ 2016 - AJ 2017 Eenmalige investeringsaftrek


13,5%  -     3,5% Energiebesparende investeringen

13,5%  -     13,5% Milieuvriendelijke investeringen in O&O

13,5%  -     13,5% Octrooien

20,5%  -     20,5% Investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen *

13,5%  -     13,5% Investeringen in rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca -inrichtingen

13,5%  -     13,5% Investeringen digitale betalings-en factureringssystemen en beveiliging van informatie-en communicatietechnologie

Gespreide investeringsaftrek

20,5%  -     20,5% Gespreide investeringsaftrek

   --       -     20,5% Hoogtechnologische investeringen

* Enkel kleine vennootschappen komen voor deze nieuwe aftrek in aanmerking.

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.