Wachtperiode bij kapitaalvermindering, administratie past standpunt aan

Wachtperiode bij kapitaalvermindering

Onder voorwaarden kan de terugbetaling van kapitaal en uitgiftepremie door een buitenlandse vennootschap onbelast plaatsvinden in België. Deze voorwaarden worden beschreven in de administratieve commentaar bij artikel 18 WIB92 (ComIB 18/28) en in de omzendbrief betreffende kapitaalverminderingen door buitenlandse vennootschappen (AAFisc nr. 2/2012, Ci.RH.231/602.851).

1000

Wanneer een Belgische aandeelhouder een terugbetaling van kapitaal ontvangt, wordt dit in de regel als een belastbaar dividend aangemerkt, tenzij de terugbetaling gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal.

In de omzendbrief werd reeds bevestigd dat ook de terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap onbelast kan blijven indien:

  1. Het buitenlands kapitaal de waarborg vormt voor derden;
  2. De terugbetaling wordt aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal of daarmee gelijkgestelde reserves;
  3. De beslissing wordt genomen overeenkomstig met het vennootschapsrecht waar de buitenlandse vennootschap is gevestigd, mits de daar geldende bepalingen gelijkaardig zijn aan die voorzien in het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

 

Het Belgisch Wetboek van vennootschappen voorziet in twee voorwaarden opdat een kapitaalvermindering geldig kan verlopen:

(1) De beslissing tot kapitaalvermindering moet worden genomen door de algemene vergadering op dezelfde wijze als een statutenwijziging (hetgeen een notariële tussenkomst vereist en naleving van een aanwezigheidsheidsquorum van 50% van het uitgegeven kapitaal en een meerderheidsquorum van 75%); en

(2) De beslissing dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan slechts na een wachttermijn van 2 maanden worden terugbetaald (dit ter bescherming van schuldeisers).

De rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft op 6 februari 2014 geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 18 WIB92 een beslissing tot regelmatige kapitaalvermindering enkel moet voldoen aan de eerste voorwaarde. In antwoord op een recente parlementaire vraag bevestigde de minister dit standpunt.

De onbelastbaarheid van een terugbetaling van kapitaal en uitgiftepremie is dus niet langer afhankelijk van de naleving van een wachttermijn van 2 maanden. Wel dient het kapitaal en de uitgiftpremie nog steeds te voldoen aan de overige hiervoor vermelde voorwaarden. Zo moet de uitgiftepremie statutair zijn, onbeschikbaar gesteld en dient de beslissing tot terugbetaling via een formele procedure van kapitaalvermindering te verlopen.

De omzendbrief en administratieve commentaar bij artikel 18 WIB92 werden in die zin reeds aangepast.

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.