Voordeel van alle aard via de rekening-courant en goedkope leningen: gewijzigde percentages AJ 2016

Voordeel van alle aard

Wanneer u als bedrijfsleider voorschotten ontvangt via rekening-courant of goedkope en renteloze leningen krijgt van uw vennootschap, zal dat door de fiscus beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard. De gewijzigde referentievoeten van die voordelen van alle aard worden elk jaar geïndexeerd.

1000

Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) zijn de voordelen als volgt vastgelegd:

  • Niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) - voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant: 8,16%
  • Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,09%
  • Andere niet-hypothecaire leningen: 0,20%
  • Hypothecaire leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 2,47%

 

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.