Btw-belastingplicht voor rechtspersonen die als bestuurder optreden

Btw-belastingplicht voor rechtspersonen

Hoewel intussen oud nieuws, laat de invoering van de Belgische btw-belastingplicht voor rechtspersonen die als bestuurder optreden nog steeds op zich wachten.. We frissen uw geheugen even op: de Belgische btw-administratie publiceerde eind 2014 een beslissing die stelde dat rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, vanaf 1 januari 2015 niet langer de keuze zouden hebben om hun bestuurdersvergoedingen al dan niet aan de btw te onderwerpen...

1000

Bestuurdersvennootschappen die hun mandaten voor 2015 niet aan btw hadden onderworpen, dienden zich met ingang van die datum in principe voor btw-doeleinden te registreren en btw te rekenen over hun bestuurdersvergoedingen. Voor natuurlijke personen die als bestuurder optreden wijzigde er evenwel niets – op grond van de orgaantheorie worden zij alsnog geacht onzelfstandig op te treden ten aanzien van de vennootschap die zij vertegenwoordigen – waardoor hun bestuurdersvergoedingen buiten toepassingsgebied van de btw blijven.


Gelet op de korte overgangstermijn besloot de btw-administratie de invoering van de bovengenoemde beslissing met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2016. Wegens het uitblijven van richtlijnen hieromtrent heeft de btw-administratie de regeling eerst verder uitgesteld tot 1 april 2016 en zeer recent zelfs tot 1 juni 2016. Dit in afwachting van de publicatie van aanvullende toelichtingen in een afzonderlijke administratieve aanschrijving.

Zo blijven er tot op heden onduidelijkheden bestaan over de mogelijkheid om voor de door deze regeling getroffen bestuurdersvennootschappen eventueel btw-herzieningen door te voeren op historische investeringen waarvan de herzieningstermijn nog niet is verstreken, naar analogie met de overgangsregeling die voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen werd opgesteld. Dit geldt eveneens ten aanzien van de mogelijkheden en voorwaarden voor dergelijke bestuurdersvennootschappen om een btw-eenheid te vormen met de vennootschap die zij vertegenwoordigen, teneinde de verschuldigde btw in bepaalde sectoren te beperken (bijvoorbeeld in de zorg en het bank- en verzekeringswezen).

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.