Eurometropolis, quo vadis?

Eurometropolis, quo vadis?

De Eurometropool, een dicht bevolkt gebied van ruim twee miljoen inwoners met drie kernsteden (Lille, Kortrijk, Tournai), heeft een enorm potentieel dat dringend nood heeft aan concrete realisaties. KPMG Eurometropool wijst de weg.

1000

De Eurometropool werd op 28 januari 2008 opgericht. Het was het eerste grensoverschrijdend samenwerkingsverband naar Europees recht.

De regio Lille-Kortrijk-Tournai beschikt over een belangrijk potentieel: twee Schengen luchthavens, een internationaal TGV-station, een binnenhaven verbonden met zeehavens, (top)sportaccommodaties, een uitgebreide groene long, meerdere universiteiten met 100.000 studenten, 40.000 hogeschoolstudenten, centra en opleidingen voor imaging en e-commerce, grote ziekenhuizen met in totaal ongeveer 10.000 bedden, een grote draaischijf voor distributie, een belangrijk industrieel weefsel, en niet te vergeten een jonge actieve bevolking (1 miljoen, waarvan 32.000 grensarbeiders, 160.000 grensoverschrijdende verplaatsingen per dag).


Al dat potentieel moet echter creatief aangewend worden. Bedrijven zullen zich in de toekomst, en onder impuls van hun medewerkers, meer en meer willen vestigen in aantrekkelijke omgevingen. Een context waarin ruimte is voor cruciale succesfactoren zoals “le choque des idées” die naar innovatie leidt, een internationaal clustermodel, open en oplossingsgerichte netwerken. Kortom: alle elementen die zorgen voor de meerwaarde van een regio en zijn bevolking.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft dat potentieel in zich. De ambities zijn duidelijk geformuleerd. Nu moeten alle actoren op het terrein de uitdaging waar maken en streven naar een absoluut rolmodel in Europa. Of zoals een oud Vlaams spreekwoord zegt: “woorden wekken, en voorbeelden strekken.”

KPMG in België en Frankrijk hebben daarom de daad bij het woord gevoegd en vanuit een ‘corresponderende' samenwerking KPMG Eurometropool in het leven geroepen, om aan deze nieuwe realiteit te beantwoorden. Ze werken hierbij ook nauw samen met K law. Samen hebben zij eerst de noden van deze regio in kaart gebracht, en vanuit die vaststellingen werd een nieuw en uniek business model uitgerold.

Onze medewerkers, die vanuit de eigen regio kwamen, of vanuit Wallonië of Brussel kwamen, vonden een nieuwe en aantrekkelijke werkomgeving, maar ook een uitdagende job binnen onze grensoverschrijdende structuur. Zij willen over de grens heen innoveren, alsook groei en toegevoegde waarde creëren, maar dat alles steeds samen met alle actoren op het terrein.

Vandaag tekent KPMG Eurometropool voor een “one-stop-shop” dienstverlening die meerwaarde, alsook een ondersteuning creëert voor de ondernemingen uit de regio.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.