Expert: Onverenigbaarheid van de Franse fiscale regeling en de vrijheid van vestiging!

Expert: Onverenigbaarheid van de Franse fiscale

Wat betreft de uitsluiting van grensoverschrijdende situaties voor het belastingvoordeel dat erin bestaat ‘volledig vrijgesteld te zijn’ van dividendbelasting, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (nr. 386/14 van 2 september 2015) dat dit de uitoefening van de vrijheid van vestiging door moedermaatschappijen minder aantrekkelijk maakt. Dit schrikt dochterondernemingen af om zich op te richten in andere lidstaten.

1000

Wat betreft de uitsluiting van grensoverschrijdende situaties voor het belastingvoordeel dat erin bestaat ‘volledig vrijgesteld te zijn’ van dividendbelasting, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (nr. 386/14 van 2 september 2015) dat dit de uitoefening van de vrijheid van vestiging door moedermaatschappijen minder aantrekkelijk maakt. Dit schrikt dochterondernemingen af om zich op te richten in andere lidstaten.

 

Wat is de context?

Moeder-dochterregeling -> 5% vennootschapsbelasting op het ontvangen dividend

Artikel 216 van de Franse CGI (Code général des impôts) bepaalt dat de inkomsten uit deelnames die recht geven op de moeder-dochterregeling zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting onder voorbehoud van de heropname van een aandeel voor kosten en lasten dat op 5% van de totale opbrengst uit de deelnames is vastgelegd. Die bepalingen zijn van toepassing op alle dividenden die onder de moeder-dochterregeling worden ontvangen door een vennootschap die aan de Franse vennootschapsbelasting onderworpen is, ongeacht of die dividenden afkomstig zijn van in Frankrijk of in andere lidstaten van de EU gevestigde dochterondernemingen.

 

Stelsel van de fiscale integratie-> Dividend volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Artikel 223 B van de CGI bepaalt echter wel dat in het kader van de fiscale integratie het aandeel voor kosten en lasten dat verbonden is aan de dividenden die door de vennootschappen van de groep worden ontvangen op grond van hun deelname in andere vennootschappen van de groep wordt geneutraliseerd en in mindering wordt gebracht van het globale resultaat van de groep. Wanneer het dividend afkomstig is van een dochteronderneming die voor meer dan 95% in handen is van de moedermaatschappij maar die niet aan de Franse vennootschapsbelasting is onderworpen, dan komt het niet in aanmerking voor die neutralisatie van de vennootschapsbelasting, aangezien een vennootschap aan de Franse vennootschapsbelasting moet onderworpen zijn om deel uit maken van de fiscaal geïntegreerde groep.

 

Een verschil in behandeling dat in strijd is met de vrijheid van vestiging?

Het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat de dividenden die worden ontvangen van in andere lidstaten gevestigde dochterondernemingen niet in aanmerking komen voor de neutralisatie van het aandeel voor kosten en lasten zoals ingevoerd in het kader van de fiscale integratie, niet verenigbaar is met de vrijheid van vestiging.

 

Wat zijn de rechtstreekse gevolgen voor de ondernemingen?

De Franse moedermaatschappijen die dividenden hebben ontvangen van in een andere lidstaat gevestigde dochterondernemingen die zij voor minstens 95% in handen hebben en die buiten hun vestigingsplaats voldoen aan alle voorwaarden om deel uit te maken van eenzelfde fiscale integratie, moeten in principe een teruggave van belastingen kunnen verkrijgen die overeenstemt met de heropname van het aandeel voor kosten en lasten op die dividenden. Klachten die vóór 31 december 2015 worden ingediend, kunnen betrekking hebben op het aandeel voor kosten en lasten op de dividenden van 2013 en 2014.

 

Hoe zal Frankrijk in de toekomst reageren?

Ofwel gaat Frankrijk akkoord met de neutralisatie van de dividenden die worden ontvangen van Europese dochterondernemingen die voldoen aan de voorwaarden voor de fiscale integratie; ofwel kiest het voor een minder dure oplossing, namelijk het huidige systeem voor de neutralisatie van het aandeel voor kosten en lasten in de fiscale integratie afschaffen...

Wordt vervolgd!



Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.