One Stop Shop

One Stop Shop

De Kortrijkse advocaat Tillo Mestdagh is één van de architecten van de nieuwe structuur K law, het Brussels advocatenkantoor dat een jaar terug een vestiging in Kortrijk opende en bouwde aan het eerste volwaardige grensoverschrijdende netwerk voor juridische dienstverlening in de Eurometropool. “De bedrijven zaten gewoon te wachten op zo’n initiatief.”

1000

De Kortrijkse advocaat Tillo Mestdagh is één van de architecten van de nieuwe structuur K law, het Brussels advocatenkantoor dat een jaar terug een vestiging in Kortrijk opende en bouwde aan het eerste volwaardige grensoverschrijdende netwerk voor juridische dienstverlening in de Eurometropool. “De bedrijven zaten gewoon te wachten op zo’n initiatief.”

 

Vanwaar het idee om K law op te richten?

Tillo Mestdagh: Het idee rijpte al jaren. Ik heb de voorbije twintig à vijfentwintig jaar veel ge(net)werkt aan juridische problematieken over de grens heen. Telkens werd er naar oplossingen gezocht met een correspondent aan de andere kant van de grens. Een professionele ‘one stop’ bestond er niet. Deze aanpak liet echter niet toe om mensen samen op te leiden of knowhow op te bouwen. Bovendien was het moeilijk om de complementariteit of nuances volledig te begrijpen en zo alle kansen ten volle te benutten of gevolgen op langere termijn te kunnen voorzien.

Samen met andere partijen over de grenzen heen de krachten bundelen is echter niet eenvoudig, gezien elke beroepsgroep en elk land zijn eigen beroepsvoorschriften heeft. We werden in feite geconfronteerd met de verzuchtingen die onze eigen klanten op dat vlak hadden.

Wij hebben een ‘action team’ opgezet dat zoveel mogelijk invalshoeken bestudeert, waarbij we voor elke specialisatie een ‘binoom’ hebben aan de andere kant van de grens. Dit team werkt in nauw overleg, komt regelmatig samen, en wordt ook samen opgeleid. Ik denk te mogen zeggen dat we geschiedenis hebben geschreven door zo’n ‘one stop’ aanpak op poten te zetten.

 

Hoe kan K law het verschil maken?

Tillo Mestdagh: Door het feit dat we één model van aanpak hebben. Voor de klant is dit één aanspreekpunt, éénzelfde kwaliteitsniveau, één prijsafspraak en één manier van werken. De gevolgen van onze aanpak worden aan beide kanten van de grens in overweging genomen en ook de adviezen kunnen aan de andere kant van de grens in de praktijk omgezet worden. Bovendien vermijdt dit ook belangenconflicten vermits er een strenge conflictcheck moet worden uitgevoerd. Dit is iets dat bij een toevallige keuze van een correspondent en casuïstische aanpak nooit zo formeel kan geregeld worden tussen onafhankelijke professionelen die elk hun eigen interne regels hanteren.

 

K law in Kortijk is nu één jaar bezig. Wat onthoudt u van die eerste 365 dagen?

Tillo Mestdagh: Ik onthoud vooral de reactie van de bedrijven en de netwerken (kijk maar naar de platformen binnen de Eurometropool, bij VOKA, CCFB en andere fora die actiever geworden zijn) en de groei van ons team door de veelheid aan grensoverschrijdende problematieken die we binnenkrijgen. Dit bewijst vooral dat de behoefte werkelijk bestaat. Belgische bedrijven willen meer en meer actief worden op de Franse markt, maar ze willen dat doen vanuit hun eigen visie en overtuiging. Maar zoals uit een eigen onderzoek bleek, moeten er nog veel misverstanden en obstakels uit de weg geruimd worden.

 

Vond u gemakkelijk de medewerkers die mee wilden stappen?

Tillo Mestdagh: Dat was niet altijd even gemakkelijk. Behalve in onze regio leeft de grensoverschrijdende problematiek vooral op internationaal niveau. Maar de regio van de Euro-metropool en de concrete problemen waarmee bedrijven geconfronteerd worden in grenszones zijn noch Europees, noch nationaal een prioriteit.

 

Is het dan vooral eenrichtingsverkeer: Belgische ondernemingen die de Franse markt opzoeken?

Tillo Mestdagh: Voor een zeer groot deel blijkt dat de Belgische KMO’s, zeker deze in de nabijheid van de grensstreek, een zeer actieve interesse hebben in de Franse markt, Franse werkkrachten, enz. Franse bedrijven zijn vaak van een grotere dimensie en wenden zich bijgevolg vooral richting Brussel.

We adviseren ook persoonlijke dossiers rond arbeidsrechtelijke, sociale, fiscale, erfrechtelijke kwesties. Hier zien we bijvoorbeeld dat grensarbeid (détachering, parttime grensarbeid, aanwervingen) een hot topic is en blijft.

 

Leeft de gedachte van de Eurometropool, die opgericht werd in 2008 met de bedoeling de grensoverschrijdende actie te stimuleren, al voldoende bij de ondernemingen?

Tillo Mestdagh: Ons onderzoek bevat een aantal vragen daaromtrent, maar er is inderdaad in bedrijfskringen nog een grote verwarring rond het begrip “Eurometropool”. Bedrijven kunnen dit niet precies duiden en zijn daardoor ook ontgoocheld in hun verwachtingspatroon.

 

Horizon 2020. Wat verwacht K law voor de komende jaren?

Tillo Mestdagh: Ik hoop dat de digitalisering van veel grensoverschrijdende diensten zich doorzet, omdat dit de transparantie en dienstverlening op kwalitatief niveau verder zal verbeteren. Als dienstverlener investeren we tijd en geld in grensoverschrijdende dienstverleningstools, maar het blijft een uitdaging om de ondernemingen in de regio te overtuigen van de opportuniteiten die de Eurometropool biedt en van het belang om de eigenheid, taal en cultuur van de buren beter te leren kennen.Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.