Overgang van de VAR naar modelovereenkomsten in Nederland wordt uitgesteld

Overgang van de VAR naar modelovereenkomsten

Met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zal de huidige systematiek van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een meer robuust systeem.

1000

Met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zal de huidige systematiek van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een meer robuust systeem. Hierbij wordt gewerkt met modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en openbaar gemaakt.


De staatssecretaris heeft op 19 oktober 2015 voorgesteld om de invoering van dit systeem uit te stellen tot 1 april 2016. Dat geeft de staatssecretaris ruimte om meer voorbeeldovereenkomsten te beoordelen en te publiceren. Uitstel geeft ook meer ruimte voor een soepele overgang. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en eventueel gepubliceerd.

Daarnaast stelt de staatssecretaris een implementatietermijn voor tot 1 januari 2017, waardoor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben om hun werkwijze aan te passen. Gedurende de implementatietermijn zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.

Door het vervallen van de VAR zal voor organisaties met commissarissen die momenteel gebruikmaken van een VAR vanaf de ingangsdatum van het wetsvoorstel inhoudingsplicht voor de loonheffingen ontstaan terzake van de werkzaamheden van deze commissarissen, voor zover bij hen nu niet al loonheffingen worden ingehouden. Een uitzondering is mogelijk voor commissarissen die via hun eigen bv werken als gebruik wordt gemaakt van de zogeheten doorbetaaldloonregeling.


Esther Hoppenbrouwers en Esther Schutte

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.