Fiscale regularisatie in België in 2016

Fiscale regularisatie in België in 2016

Anno 2016 komt er een nieuwe periode van fiscale regularisatie in België. Deze nieuwe mogelijkheid om de niet-aangegeven inkomsten alsnog op te biechten komt op een bijzonder gunstig tijdstip.

1000

Anno 2016 komt er een nieuwe periode van fiscale regularisatie in België. Deze nieuwe mogelijkheid om de niet-aangegeven inkomsten alsnog op te biechten komt op een bijzonder gunstig tijdstip. Immers, in het licht van de algemene automatische uitwisseling van gegevens kan het zonder twijfel interessant zijn om een dergelijke regularisatie te overwegen.


Hieronder schetsen wij kort de krachtlijnen van de ontwerptekst die waarschijnlijk vanaf 1 januari 2016 van toepassing zal zijn.

De nieuwe regularisatieronde zal permanent zijn. Niet alleen roerende inkomsten, doch ook onroerende inkomsten kunnen geregulariseerd worden, net zoals beroepsinkomsten, verjaarde kapitalen, btw-handelingen en sociale bijdragen.
Wat betreft de te regulariseren inkomsten en het toepasselijke tarief moet men grof geschetst het onderscheid maken tussen niet-verjaarde inkomsten, verjaarde inkomsten en inkomsten van het lopende jaar. Als men wil regulariseren in 2016, zijn de niet-verjaarde fiscale inkomsten de inkomsten behaald na 1 januari 2009.

Indien men niet-verjaarde fiscale inkomsten wil regulariseren, zal men het toepasselijke tarief voor de betrokken categorie inkomsten betalen plus 20 percentpunten (bijvoorbeeld niet-verjaarde inkomsten uit dividenden met een toepasselijk tarief van 25% + 20% = 45%).

Het tarief voor niet-verjaarde sociale bijdragen bedraagt 15% van de te regulariseren beroepsinkomsten.

Indien men fiscaal verjaarde kapitalen wil regulariseren, zal men 36 percentpunten moeten betalen op dit kapitaal. Op een kapitaal van 100 zal men dus 36 betalen.

De hierboven vermelde tarieven zullen met de jaren stijgen (zo is dit voor 2017 al 22% voor niet-verjaarde inkomsten en 37% voor verjaard kapitaal). Uitstel van regularisatie leidt tot een hogere belastinglast indien men van plan is te regulariseren. Zoals voorheen zal men de woonstaatheffing ook niet kunnen verrekenen met deze regularisatieheffing.

 

Hoe zal men nu concreet moeten opereren indien men inkomsten wil regulariseren?

Men zal een regularisatieaangifte moeten indienen bij het Contactpunt regularisaties, met een bondige verklaring omtrent het ‘fraudeschema’, de omvang en de oorsprong van de desbetreffende inkomsten.

Het is van belang dat diegene die regularisatie overweegt in de mogelijkheid is om de oorsprong van zijn kapitaal zelf schriftelijk te kunnen bewijzen, en meer bepaald dat het kapitaal een normaal belastingregime heeft ondergaan. Wie immers niet-verjaarde inkomsten wil regulariseren, zal tegelijk het fiscaal verjaarde kapitaal moeten regulariseren (aan 36 percentpunten), tenzij men dus het schriftelijke bewijs kan leveren dat het kapitaal een normaal belastingregime heeft ondergaan.

Heeft men dit schriftelijke bewijs niet (meer) en is men evenmin bereid het fiscaal verjaarde kapitaal te regulariseren, dan rest wellicht enkel nog de eventuele mogelijkheid om de niet-verjaarde inkomsten spontaan aan te geven bij de lokale controle, voor zover deze bereid zal zijn dat te aanvaarden. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Deze toekomstige permanente regularisatiemogelijkheid en de bijbehorende fiscale en strafrechtelijke immuniteit vormen ongetwijfeld goed nieuws voor belastingplichtigen die nog niet aangegeven inkomsten hebben in het buitenland die zij alsnog wensen te regulariseren.


Kizzy Wandelaer

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.