Wordt vervolgd: de Kaaimantaks

Wordt vervolgd: de Kaaimantaks

Op 18 augustus 2015 werd de wet inzake de Kaaimantaks (eindelijk) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

1000

Op 18 augustus 2015 werd de wet inzake de Kaaimantaks (eindelijk) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voert vanaf 1 januari 2015 een doorkijkbelasting in op de inkomsten van een buitenlandse juridische constructie, de zogenoemde Kaaimantaks. Voor een inhoudelijke bespreking verwijzen wij naar onze nieuwsbrieven van april en juni van dit jaar.


Even ter herinnering: met ‘buitenlandse juridische constructie’ worden enerzijds bedoeld de trustachtige figuren en anderzijds een aantal nader te noemen buitenlandse rechtsvormen. Van deze laatste werden op 28 augustus 2015 twee landenlijsten gepubliceerd. De eerste lijst bevat rechtspersonen gelegen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna EER) die worden vermoed aan een gunstiger fiscaal regime onderworpen te zijn. Het betreft de Liechtensteinse Stiftung, de Liechtensteinse Anstalt en de Luxemburgse Société de gestion Patrimoine Familiale (SPF).

De inkomsten van deze rechtsvormen worden in ieder geval onderworpen aan de doorkijkbelasting, zelfs indien deze inkomsten via de structuur al belast zouden zijn tegen een minimaal belastingtarief van 15%. Het is met andere woorden voor deze rechtsvormen niet mogelijk om via tegenbewijs te ontsnappen aan de Kaaimantaks.

De tweede lijst bevat juridische constructies die buiten de EER zijn gelegen en waarvan opnieuw wordt vermoed dat deze aan een gunstiger fiscaal regime onderworpen zijn. Voor deze structuren kan de belastingplichtige wel het tegenbewijs leveren om te ontkomen aan de doorkijkbelasting. Er moet dan worden aangetoond dat de inkomsten van de rechtspersoon in het betreffende land aan minstens 15% werden belast.

Enkele van deze constructies zijn:

  • Curaçaose Stichting Particulier Fonds;
  • Company op de Britse Maagdeneilanden;
  • Exempt Company op de Kaaimaneilanden;
  • Company en Foundation op Guernsey;
  • Hong Kong Private Limited Company;
  • Company en Foundation op Jersey;
  • Zwitserse Foundation.

Nu de juridische krijtlijnen van de Kaaimantaks eindelijk bekend zijn, raden wij u aan om te bekijken of een bestaande structuur – waarvan u oprichter of begunstigde bent – nog wenselijk is, of waar deze mogelijk kan worden omgevormd of geliquideerd.


Sophie Schellens en Kizzy Wandelaer

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.