Private Equity

Private Equity

Bij KPMG menen we dat private equity niet enkel over de transactie gaat, maar ook over de continue cyclus van fondsenwerving en portefeuillebeheer.

Bij KPMG menen we dat private equity niet enkel over de transactie gaat.

Bij KPMG menen we dat private equity niet enkel over de transactie gaat, maar ook over de continue cyclus van fondsenwerving en portefeuillebeheer.

In de huidige markt zullen private quity-huizen harder en slimmer moeten werken om te zorgen voor  toegevoegde waarde aan hun portfolio’s. De oorzaak: hoge prijzen voor kwaliteitsactiva en een waarschijnlijk trage groei van de economie in de meeste ontwikkelde markten. Dit vereist een betere operationele kennis van de pre-acquisitiedoelen en meer interventies die waarde toevoegen tijdens het ownership. Advisors zullen daarom diepgaand inzicht moeten hebben in relevante bedrijfssectoren en bedrijven grondig dienen te begrijpen vanuit operationeel en strategisch perspectief. Dat is waarom KPMG, met onze multidisciplinaire teams en onze focusgroepen, uitermate goed geplaatst is om gecoördineerde diensten te verlenen aan de private equitysector.

 

Hoe KPMG kan helpen

Onze diensten bestrijken de gehele levenscyclus van private equity-investeringen:

  • fondsenwerving, waardeschattingen en fairness opinions
  • aankoop/verkoop van bijstand bij transacties (identificatie van targets, waardeschattingen, onderhandelingen,…)
  • belastingstructurering (zowel op fondsenniveau als op transactieniveau)
  • aankoop bijstand due diligence, vendor due diligence, vendor assistance
  • management- en risk consultingdiensten aan operationele bedrijven, meestal gericht op het verbeteren van de financiële rapportage, operationeel beheer en integratie/herstructurering.

 

Waarom KPMG

KPMG member firms zijn de leidende advisors in de wereld van private equity. Door onze positionering in de markt beschikken wij over een grondige kennis van de private equity-huizen. De KPMG private equity-groep is een multidisciplinaire groep die gecoördineerde diensten verleent aan de private equity-sector.