De wereldwijde private equity-sector wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe eisen en uitdagingen. Het klimaat voor fondsenwerving is vandaag de dag moeilijker omdat sommige investeerders voorzichtiger worden door de lagere rendementen tijdens de wereldwijde financiële crisis. Beleggers zijn nu op zoek naar betere rendementen tegen lagere kosten en meer transparantie.

Hoewel het economisch herstel na de crisis in de meeste ontwikkelde markten traag verloopt, lijkt de private equity sector voorzichtig optimistisch nu de bankenmarkten zich blijven herstellen. Door de hoge prijzen voor kwaliteitsactiva en een waarschijnlijk laag groeiklimaat op de middellange termijn in de meeste ontwikkelde markten, zullen algemene partners echter harder en slimmer moeten werken om waarde toe te voegen aan hun portefeuilles. Dit vereist een beter operationeel inzicht in de doelen vóór de aankoop en waarschijnlijk meer waardeverhogende interventies tijdens het eigendomsrecht. Adviseurs zullen daarom diepgaand inzicht moeten hebben in de relevante bedrijfssectoren en bedrijven grondig moeten begrijpen vanuit een operationeel en strategisch perspectief. In een uitdagend bedrijfsklimaat is duidelijkheid essentieel en wij kunnen die verschaffen.

KPMG was de eerste accountantsorganisatie met een speciale multidisciplinaire private equity-groep. Onze professionals, die gebruikmaken van wereldwijde expertise, bevinden zich in de ideale positie om fondsen te helpen de uitdagingen van deze gunstigere marktomstandigheden het hoofd te bieden, kansen te benutten in snelgroeiende opkomende markten en uiteindelijk waarde toe te voegen voor uw investeerders.