De chemische industrie is meer dan ooit onderhevig aan dynamische veranderingen. Dat maakt het een boeiende, maar ook complexe omgeving.

De chemische industrie is één van de meest blootgestelde sectoren aan de gevolgen van geopolitieke verstoringen en onderbrekingen in de toeleveringsketen. Overvolle havens, containertekorten, torenhoge verzendkosten en gestegen energieprijzen belemmeren het vermogen van de industrie om haar klanten effectief te bedienen en veroorzaken een rimpeleffect op de auto- en elektronica-industrie. De vertraging van de economische groei en de stijgende rentetarieven hebben de bezorgdheid over de toekomstige vraag doen toenemen, terwijl producenten de almaar groeiende verschuiving naar milieuvriendelijke chemische producten in goede banen leiden en bedrijfsteams reageren op de toenemende regelgeving rond ESG-rapportage.

Tegelijkertijd betekent de voortdurende portfoliotransformatie, die kenmerkend is voor de industrie, dat bedrijven zich voortdurend moeten richten op strategie en wendbaarheid op het gebied van fusies en overnames. Chemische organisaties maken ook steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen en upgraden hun systemen om robuuster en wendbaarder te worden in deze periode van volatiliteit. Om rendabel te blijven, moeten chemische bedrijven zich aanpassen aan een andere bedrijfsomgeving. De meest flexibele bedrijven zullen naar verwachting het best in staat zijn om te profiteren van de kansen die de markt biedt.

KPMG is een toonaangevende leverancier van advies-, audit- en belastingdiensten aan de chemische industrie. KPMG-professionals begrijpen de nieuwe realiteit van de hedendaagse chemische industrie en hebben uitgebreide ervaring in het werken met 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van chemicaliën en hoogwaardige technologie.

  

Contacteer onze experts

Neem contact met ons op