Julien Thiry

Director, Risk & Regulatory | Advisory

KPMG in België

Ik heb 11 jaar ervaring in financieel risicobeheer en diepgaande kennis van de Belgische banksector. Ik heb uitgebreide ervaring met de ontwikkeling en verbetering van risicomanagementkaders, kwantificering van financiële risico's (inclusief stresstests) en methodologieën op het gebied van regelgeving (inclusief herstelplannen voor inspecties door regelgevende instanties). Een jaar lang heb ik bij KPMG USA gewerkt aan de ontwikkeling van software voor IFRS9-provisioning. Ik ben co-lead van de werkgroep ESG-risico's bij KPMG in België, lid van het KPMG EU-netwerk voor ESG-risico's en de KPMG EU-werkgroep voor "Risk Function Transformation".

  • Master Handelsingenieur (Solvay Business School, major in Finance, Magna Cum Laude - 2012)

  • FRM, SCR