Johan Ignoul is Senior Manager en is reeds meer dan 25 jaar actief in de publieke sector in het domein van 'Public Finance & Controls', eerst als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en nadien als consultant. Tussendoor heeft hij ook 3,5 jaar gewerkt als stafdirecteur Begroting & Beheerscontrole bij de FOD Financiën.

In deze periode heeft hij een ruime ervaring opgebouwd rond de financiële beheers- en controlecyclus van (prestatie)begroting, boekhouding, rapportering, prestatiemeting, risicomanagement, interne controle en audit binnen de overheid.

  • Postgraduaat Bedrijfseconomie – Vlekho

  • Licenciaat Rechten – Katholieke Universiteit Leuven

  • Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

  • Prince 2TM Foundation Certification