Evi Geraerts

Manager, Audit

KPMG in België

Evi is verantwoordelijk voor het beheer van verschillende auditprojecten en heeft ervaring in uiteenlopende sectoren, waaronder software, consulting, groothandel, retail en chemie. Ze heeft ervaring op het gebied van datamining en doorlichting van wettelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, interne controles, pensioenfondsen, gezamenlijke dienstencentra, fusies en vereffeningen. Ze is lid van het KPMG IFRS Institute en instructeur voor zowel interne als externe trainingprogramma’s rond boekhouding (IFRS en Belgian GAAP) en doorlichting.

 • Adviesdiensten
 • Chemie voor wetenschap en techniek
 • Chemische technologie
 • Detailhandel
 • Management Consulting
 • Non-food Retail
 • Publiek beleid en veranderingen in toezicht
 • Software
 • Technologie
 • Verslaggevingsstandaarden
 • Masterdiploma toegepaste economische wetenschappen, KU Leuven

 • Bezig aan het bedrijfsrevisortraject, IBR