Lavina Bansal

Senior Tax Manager | Tax, Legal & Accountancy

KPMG in België

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het Transfer Pricing (TP) team van KPMG. Ik heb ervaring met het managen van projecten in verschillende sectoren zoals chemie, farmacie, consumptiegoederen, IT, automotive, logistiek, telecommunicatie, engineering, enz. Ik ben een expert in documentatie voor verrekenprijzen (compliance & advisory) voor verschillende landen, het behandelen van audits voor verrekenprijzen, rechtszaken, advance rulings/APAS, MAP's, etc. Ik ben uitgebreid betrokken bij opdrachten met evoluerende transfer pricing-kwesties zoals marketing van immateriële activa, financiële transacties, aftrek van innovatie-inkomsten, kostendelingsregelingen, managementvergoedingen, herstructurering, royaltykwesties, BEPS 2.0, enz.

  • Verrekenprijzen
  • Master in financiën en bedrijfseconomie – Manchester Business School, VK

  • Graduate in Economics – University of Delhi, India

  • Bijdrage aan de white paper over Advance Pricing Agreements (APA), alsmede aan diverse artikelen in International Tax Notes, BNA (Bloomberg).

  • Spreker op verschillende sessies over verrekenprijzen.

  • Assisteerde het Ministerie van Financiën bij het ontwerp en de implementatie van de goederen- en dienstenbelasting in India.