Từ ngày 01/10/2023, KPMG Việt Nam sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ chỉ với ‘một điểm đến’ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn.

Sự kết hợp này mở ra nhiều cơ hội hơn cho khách hàng cũng như nội bộ của KPMG trong việc phát triển và mở rộng phạm vi chuyên môn, phù hợp với mô hình hoạt động liên ngành của KPMG.

Dịch vu Tài chính Doanh nghiệp sẽ kết hợp bốn loại hình dịch vụ: Tư vấn M&A, Định giá, Tái thiết và Tái cấu trúc, và Tư vấn Cơ sở hạ tầng. Thông qua việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ, KPMG mang đến cho khách hàng trải nghiệm hợp tác hiệu quả, từ đó giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt và khai thác giá trị lớn hơn từ các giao dịch.

Diligence+ không chỉ xoay quanh các vấn đề tài chính thông thường mà còn mang đến những hiểu biết sâu sắc, mạnh mẽ và vượt trội hơn bằng cách xem xét phạm vi rủi ro qua một góc nhìn rộng hơn. Diligence+ là một phần cốt lõi của chiến lược Tư vấn Thương vụ, gắn liền với các từ khóa Connected. Powered. Trusted., đồng thời vận dụng KPMG Elevate để ước tính giá trị tiềm năng của thương vụ. Bên cạnh đó, Diligence+ xác định những bước tiến mới trong hiệu suất hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa các giá trị hậu giao dịch.

KPMG đã áp dụng KPMG Private Enterprise trên phạm vi toàn cầu và, tại Việt Nam, khối dịch vụ này là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của KPMG trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân. Sự thay đổi này góp phần củng cố lịch sử lâu dài của KPMG trong việc phục vụ thị trường doanh nghiệp tư nhân, bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gia đình, doanh nhân và khách hàng có khối tài sản tư nhân lớn, dù họ đang tìm kiếm cơ hội phát triển, mở rộng quốc tế, củng cố hay chuyển đổi kinh doanh.