KPMG 2022 Tax and Legal Institute tại Tp. Hồ Chí Minh

Thích nghi giữa dòng chảy biến động

Thích nghi giữa dòng chảy biến động

Trong kỷ nguyên của số hóa và hội nhập, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình qua việc đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ và tham gia vào nhiều hiệp định quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cũng đang tiến hành một cuộc cải cách Thuế bao gồm áp dụng một số loại thuế mới với các mô hình kinh doanh mới, chuyển đổi số, thay đổi phương thức quản lý,... để hướng tới một nền kinh tế bền vững.

Liệu những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào lên nền kinh tế và làn sóng đầu tư vào Việt Nam? Song, sẽ có những khác biệt gì trong quá trình thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý Thuế? Các doanh nghiệp nên đón chờ một nền kinh tế tăng trưởng bền vững hay chuẩn bị cho một cuộc suy thoái trong tương lai gần?

KPMG 2022 Tax and Legal Institute đã quay trở lại để trả lời những câu hỏi trên! Hãy tham gia chương trình để cùng cập nhật những kiến thức mới nhất về Thuế và Luật, cũng như lắng nghe thảo bàn tròn từ các chuyên gia để có được góc nhìn đa chiều cần có từ phía người nộp thuế.

informative image