Chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam

Thay đổi để dẫn đầu

Thay đổi để dẫn đầu

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp đã sẵn sàng? 

Tham gia chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam – tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG và khách mời từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp/tổ chức tiên phong. Chương trình sẽ xoay quanh các chủ đề chính: các tác động khi áp dụng IFRS, ví dụ cụ thể cho từng ngành, và các lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi thành công. 

Chuỗi chương trình

16 Tháng 3 2022

Diễn đàn: IFRS & Tương lai ngành Tài chính – Kế toán Việt Nam
 

20 Tháng 5 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng

17 Tháng 6 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính khác

15 Tháng 7 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Hàng tiêu dùng

20 Tháng 9 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Sản xuất Công nghiệp

14 Tháng 10 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
VN100

informative image