Ngày 29/09/2016, KPMG tại Việt Nam đã chào đón nồng nhiệt 270 sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty.

29/09/16, 8:00 - 17:00, ICT

Xin chúc mừng 270 sinh viên tài năng đã chính thức gia nhập gia đình KPMG trong tháng 9 năm 2016, góp phần đưa KPMG trở thành một trong những nhà tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

Liên hệ

kpmg-graduate-induction-2016-cover

Kết nối cùng chúng tôi

Event Photos