Thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh hơn. Kèm theo đó, sự ‘biến động kép’ của việc quản lý lực lượng lao động đang hoạt động trong một mô hình lai mà không có sách lược xác thực nào để tuân theo, đồng thời cố gắng thúc đẩy tự động hóa và tạo điều kiện cho nhiều công việc trong chuỗi giá trị của tổ chức. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã dự báo rằng sự xáo trộn đáng kể trong lực lượng lao động và tốc độ các doanh nghiệp điều chỉnh quy mô, định nghĩa lại các vai trò trong tổ chức, đưa con người và máy móc phối hợp làm việc là chưa từng có tiền lệ.

Chuyển đổi thành công đòi hỏi mức độ chú trọng đến công tác quản lý thay đổi nhiều giống như việc triển khai công nghệ. Báo cáo Tương lai Nhân sự 2020 chỉ ra rằng Quản trị Nhân sự không chỉ đơn thuần là trả lương thưởng, tuyển dụng và đánh giá nhân sự, mà còn bao gồm việc định hình lại lực lượng lao động, thúc đẩy gắn kết và trải nghiệm nhân viên, định hình văn hóa tổ chức, và không thể thiếu được hiệu quả vận hành chức năng nhân sự.

Mặc dù nhiều tổ chức đã có bước chuyển dịch hệ thống Quản trị Nhân sự sang nền tảng vận hành ứng dụng điện toán đám mây giúp cải thiện hiệu quả của nhiều quy trình, chưa có nhiều tổ chức tiến tới bước thiết lập mô hình hoạt động nhân sự trợ giúp việc phân tích dữ liệu và xu hướng nhằm đưa ra các quyết định có tính chiến lược hơn trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng xác thực. Một mô hình vận hành Nhân sự tối ưu dựa trên dữ liệu sẽ tạo điều kiện để các Nhà Lãnh đạo Nhân sự tham gia thúc đẩy các chiến lược kinh doanh của tổ chức một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để cung cấp được những hiểu biết sâu sắc và xây dựng mô hình hoạt động hỗ trợ thực thi chiến lược kinh doanh, Nhân sự cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ về vị trí và vai trò của mình trong tổ chức.

Kết nối cùng chúng tôi