Tạ Hồng Thái

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Thuế doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Ông Thái có hơn 20 năm kinh nghiệm với tư cách là chuyên gia về Thuế và Dịch vụ Doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thuế và tuân thủ thuế, dịch vụ giao dịch mua bán và sáp nhập, dịch vụ tư vấn cơ cấu cổ phần và đầu tư, và đã có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam với tư cách là nhà thầu nước ngoài, về thuế, đầu tư và các vấn đề về quy định.

Ông Thái lãnh đạo ngành Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên tại KPMG và quản lý danh mục khách hàng trong lĩnh vực dầu khí bao gồm Chevron, Exxon Mobil, Pearl Energy, BP, KNOC, SK, Geopetrol, Idemitsu, Neon Energy, Santos, Kris Energy, và nhiều nhà thầu dịch vụ dầu khí nước ngoài.

Ông Thái cũng quản lý danh mục khách hàng trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, bao gồm thực phẩm và đồ uống, thuốc lá, đồ điện tử, mỹ phẩm, bao bì, thương mại và bán lẻ, đồng thời duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các cơ quan thuế địa phương. Ông Thái đã tư vấn cho nhiều công ty quốc tế lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và tái cấu trúc cấu trúc doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, mua bán và sáp nhập, v.v.

Ông Thái cũng đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án BCC, dự án BOT, dự án ODA và các giao dịch mua bán qua biên giới

  • Cử nhân Thương mại

  • Thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) (Vương quốc Anh)

  • Kế toán viên Công chứng (Kiểm toán viên đăng ký), Bộ Tài chính, Việt Nam