Lim Chew Teng

Phó Tổng GIám đốc, Bộ phận Kiểm toán, Trưởng Bộ phận Khách hàng nói tiếng Hoa

KPMG Việt Nam